Galanta - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakty

spojovateľka: +421317884301 Fax: +421317803592 E-mail: info@galanta.sk

Osoby

Ingrid Szabó

Referent právneho oddelenia

Mgr. Cyntia Viktorová

Referent verejného obstarávania

Mgr. Andrea Sláviková

Referent cestovného ruchu, obchod a služby

Mgr. Zuzana Morovičová

Vedúca oddelenia všeobecnej a vnútornej správy

Bc. Renáta Szabová

Matrika sobášov a úmrtí

Alena Deáková

Útvar organizačný

Priska Viczénová

Referát evidencie obyvateľstva o ohlasovňa

Marek Werškov

Referát prvého kontaktu a správa registratúry

Mgr. Barbora Jurkemíková

Referát správy daní a poplatkov: Miestne poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Ing. Kristína Szabóová

Referát správy daní a poplatkov: Miestne poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Jana Babicová

Referát správy daní a poplatkov: Miestne dane + Miestne poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Mgr. Katarína Kluchová

Referát správy daní a poplatkov: Dane právnické osoby

Eva Psotová

Referát správy daní a poplatkov: Dane bytové a domové

Zuzana Ostradecká

Referát rozpočtovania a účtovníctva, banka, fakturácie: Referát správy a majetku, inventarizácia

Mgr. Lívia Gešková

Vedúca oddelenia spoločenských služieb

Mgr. Veronika Čandal

Školstvo a kultúra

Mgr. Adriana Molnáriová

Referát sociálnych vecí a rodiny (Patria - Domov dôchodcov v Galante)

MVDr. Gábor Pallya

    MVDr. Gábor Pallya
Hlavný kontrolór

Žaneta Špačeková

Referát prvého kontaktu a správa registratúry

Ing. Miriam Laššuová

Referent životného prostredia

Erika Kovácsová

Matrika - rodná

Ing. Lucia Nagyová

Referát rozpočtovania a účtovníctva, banka, fakturácie: Referát správy a majetku, inventarizácia

Mgr. Daniela Amrichová

Referent cestovného ruchu, obchod a služby

Margita Csepreghyová

Útvar organizačný - pokladňa

Martina Guspanová

Referát rozpočtovania a účtovníctva, banka, fakturácie: Referát správy a majetku, inventarizácia

Peter Eliáš

Referent krízového riadenia

Daniela Rajjová

Referent útvaru hlavného kontrolóra

Formuláre

Organizačná štruktúra

Zmena organizačnej štruktúry od 14.09.2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,58 MB
Stiahnuté: 498×
Vložené: 14. 9. 2022