Galanta - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Osoby

Erika Kovácsová

Matrika - rodná

Žaneta Špačeková

Referent prvého kontaktu a správa registratúry

Igor Papp

Samostatný odborný referent

Peter Eliáš

Samostatný odborný referent pre oblasť podnikateľských činností

Priska Viczénová

Samostatný odborný referent evidencie obyvateľstva a ohlasovňa

Alena Deáková

Overovanie listín - samostatný odborný referent

Bc. Renáta Szabová

Matrika - sobášna a úmrtná

Marek Werškov

Referent prvého kontaktu a správa registratúry