Galanta - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Osoby

Mgr. Adriana Molnáriová

Vedúca oddelenia sociálnych služieb

Mgr. Martina Slížová

terénny sociálny pracovník

Mgr. Veronika Bottková

Referent sociálnych služieb

Bianka Bachratá

Terénny sociálny pracovník