Galanta - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Komisia je zriadená a plní úlohy podľa ústavného zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov.

Osoby

JUDr. Denisa Očenášová

    JUDr. Denisa Očenášová
predseda komisie na ochranu verejného záujmu

Mgr. László Biró

    Mgr. László Biró
Komisia na ochranu verejného záujmu

PaedDr. Peter Černý, PhD.

    PaedDr. Peter Černý, PhD.
Komisia na ochranu verejného záujmu

JUDr. Peter Zelinka

    JUDr. Peter Zelinka
Komisia na ochranu verejného záujmu

MUDr. Valéria Mýtniková

    MUDr. Valéria Mýtniková
Komisia na ochranu verejného záujmu