Galanta - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Osoby

Ing. Lucia Nagyová

Vedúca oddelenia správy majetku

Anna Bartovičová

Samostatný odborný referent (Nebytové priestory)

Erika Zsille

Samostatný odborný referent

Veronika Príbelská

Správca cintorínov

Zuzana Klečová

Správca trhoviska

Andrea Víghová

Samostatný odborný referent