Galanta - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zoznam osôb

Zoznam osôb a kontaktných spojení (Mesto Galanta)

Mestský úrad Galanta
Mierové námestie č. 940/1
924 18 Galanta P.O. Box 43
Slovenská republika

JUDr. Denisa Očenášová

    JUDr. Denisa Očenášová Poslanec - Mestské zastupiteľstvo
Komisia sociálno zdravotná a bytová - Komisia sociálno zdravotná a bytová
Komisia legislatívno právna - Komisia legislatívno právna
predseda komisie na ochranu verejného záujmu - Komisia na ochranu verejného záujmu

Mgr. Tomáš Orbán

Komisia pre kontrolu transparentnosti - Komisia pre kontrolu transparentnosti

Zuzana Ostradecká

Referát rozpočtovania a účtovníctva, banka, fakturácie: Referát správy a majetku, inventarizácia - Mesto Galanta
Fakturácia - Oddelenie finančné a majetkové