Galanta - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zoznam osôb

Zoznam osôb a kontaktných spojení (Mesto Galanta)

Mestský úrad Galanta
Mierové námestie č. 940/1
924 18 Galanta P.O. Box 43
Slovenská republika

Alena Deáková

Útvar organizačný - Mesto Galanta
Overovanie listín - samostatný odborný referent - Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy