Galanta - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

JUDr. Denisa Očenášová
Volebný obvod č. 3, nezávislý kandidát

Úloha v org. štruktúre

Poslanec - Mestské zastupiteľstvo
Člen komisie - Komisia sociálno zdravotná a bytová
Člen komisie - Komisia legislatívno právna
Predseda komisie na ochranu verejného záujmu - Komisia na ochranu verejného záujmu

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)