Galanta - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zoznam osôb

Zoznam osôb a kontaktných spojení (Mesto Galanta)

Mestský úrad Galanta
Mierové námestie č. 940/1
924 18 Galanta P.O. Box 43
Slovenská republika

PaedDr. Peter Černý, PhD.

    PaedDr. Peter Černý, PhD. Poslanec - Mestské zastupiteľstvo
Komisia finančná a správy majetku - Komisia finančná a správy majetku
Predseda komisie školstva - Komisia školstva
Komisia na ochranu verejného záujmu - Komisia na ochranu verejného záujmu