Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Zoznam osôb

Zoznam osôb a kontaktných spojení (Mesto Galanta)

Mestský úrad Galanta
Mierové námestie č. 940/1
924 18 Galanta P.O. Box 43
Slovenská republika

Mgr. Adriana Molnáriová

Vedúca referátu sociálnych služieb - Referát sociálnych služieb
Referát sociálnych vecí a rodiny (Patria - Domov dôchodcov v Galante) - Mesto Galanta

Mgr. Zuzana Morovičová

Vedúca oddelenia - Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy
Vedúca oddelenia všeobecnej a vnútornej správy - Mesto Galanta

MUDr. Valéria Mýtniková

    MUDr. Valéria Mýtniková Poslanec - Mestské zastupiteľstvo
Komisia obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja - Komisia obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja
Prededa komisie sociálno zdravotnej a bytovej - Komisia sociálno zdravotná a bytová
Komisia na ochranu verejného záujmu - Komisia na ochranu verejného záujmu

Môže vás zaujímať viac