Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Zoznam osôb

Zoznam osôb a kontaktných spojení (Mesto Galanta)

Mestský úrad Galanta
Mierové námestie č. 940/1
924 18 Galanta P.O. Box 43
Slovenská republika

Ingrid Szabó

Referent právneho oddelenia - Mesto Galanta
Referent právneho oddelenia - Oddelenie právne a verejného obstarávania

Ing. Kristína Szabóová

Referát správy daní a poplatkov: Miestne poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Mesto Galanta
Poplatok za KO a DSO - Oddelenie finančné a majetkové

Bc. Renáta Szabová

Matrika sobášov a úmrtí - Mesto Galanta
Matrika - sobášna a úmrtná - Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Mgr. Ivan Szolga

Komisia legislatívno právna - Komisia legislatívno právna

Môže vás zaujímať viac