Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Zoznam osôb

Zoznam osôb a kontaktných spojení (Mesto Galanta)

Mestský úrad Galanta
Mierové námestie č. 940/1
924 18 Galanta P.O. Box 43
Slovenská republika

Mgr. Daniela Amrichová

Vedúca oddelenia komunálnych služieb - Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia
Referent cestovného ruchu, obchod a služby - Mesto Galanta

Jana Babicová

Referát správy daní a poplatkov: Miestne dane + Miestne poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Mesto Galanta
dane - miestne - Oddelenie finančné a majetkové

Mgr. Zsolt Barczi

    Mgr. Zsolt Barczi Poslanec - Mestské zastupiteľstvo
Komisia obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja - Komisia obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy - Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy

Mgr. László Biró

    Mgr. László Biró Poslanec - Mestské zastupiteľstvo
Komisia finančná a správy majetku - Komisia finančná a správy majetku
Predseda komisie obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja - Komisia obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja
Komisia na ochranu verejného záujmu - Komisia na ochranu verejného záujmu

Michael Bittera

Vedúci Stavebného úradu - Stavebný úrad

Mgr. Juraj Bottka

    Mgr. Juraj Bottka Poslanec - Mestské zastupiteľstvo
Predseda komisie športu, mládeže a telesnej výchovy - Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy
Komisia školstva - Komisia školstva
Zobrazené 1-10 z 105

Môže vás zaujímať viac