Galanta - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

JUDr. Peter Zelinka
Volebný obvod č. 1, nezávislý kandidát

Železničiarska 1422/22

Úloha v org. štruktúre

Poslanec - Mestské zastupiteľstvo
Člen komisie - Komisia finančná a správy majetku
Predseda komisie legislatívno právnej - Komisia legislatívno právna
Člen komisie - Komisia na ochranu verejného záujmu

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)