Galanta - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

MUDr. Valéria Mýtniková
Volebný obvod č. 2, nezávislý kandidát

Úloha v org. štruktúre

Poslanec - Mestské zastupiteľstvo
Člen komisie - Komisia obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja
Vedúci komisie sociálno zdravotnej a bytovej - Komisia sociálno zdravotná a bytová
Člen komisie - Komisia na ochranu verejného záujmu

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)