Galanta - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

PaedDr. Peter Černý PhD.
Volebný obvod č. 1, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

Mierová 1435/35

Úloha v org. štruktúre

Poslanec - Mestské zastupiteľstvo
Člen komisie - Komisia finančná a správy majetku
Predseda komisie školstva - Komisia školstva
Člen komisie - Komisia na ochranu verejného záujmu

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)