Navigácia

Obsah

Udalosti a aktuality

18.12.2017 - 23.12.2017

Vianočné trhy

Mesto Galanta a MsKS v Galante Vás srdečne pozývajú na Vianočné trhy od 18.-23. decembra 2017, ktoré sa uskutočnia na Mierovom námestí pred budovou Mestského úradu v Galante.

Detail

06.12.2017 - 31.01.2018

vystava

Pozvánka na výstavu "Vianoce v 20. storočí"

Trnavský samosprávny kraj - Vlastivedné múzeum v Galante Vás srdečne pozývajú na vernisáž výstavy "Vianoce v 20. storočí", ktorá sa koná 6. decembra 2017 od 17-tej hodiny v priestoroch múzea. Výstava potrvá do 31. januára 2018.

Detail

31.12.2017 - 01.01.2018

Silvester 2017 1

Silvester 2017

Mesto Galanta Vás všetkých srdečne pozýva na rozlúčku s rokom 2017 dňa 31. decembra 2017 od 20.00 hod na Mierovom námestí pred budovou Mestského úradu v Galante.

Detail

03.12.2017 - 23.12.2017

advent

Zapálenie adventných sviečok

OZ Templars Slovakia Vás srdečne pozýva na zapaľovanie adventných sviečok na Mierovom námestí pred budovou Mestského úradu v Galante.

Detail

17.03.2017 - 31.12.2017

Výstavy a podujatia vo Vlastivednom múzeu 1

Výstavy a podujatia vo Vlastivednom múzeu

Trnavský samosprávny kraj - Vlastivedné múzeum v Galante Vás srdečne pozýva na výstavy a podujatia organizované v roku 2017 v priestoroch Vlastivedného múzea.

Detail

Vianočné trhy 2017

Vianočné trhy 2017

Oznamy

15.12.2017

Obchodná verejná súťaž č. 4263/2017 na predaj bytu

Mesto Galanta ponúka na predaj jednoizbový byt na sídl. Revolučná štvrť 957 v Galante. Podmienky súťaže v prílohe. Termín uzávierky súťaže: 24.1.2018 14:00 hod.

Detail

15.12.2017

Cyklotrasa so smeru Kolónia – Galanta

Úspech projektu na vybudovanie cyklotrás v meste Galanta

Detail

13.12.2017

Výzva č.2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2018 pre oblasť: "Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt"

V súlade s VZN Mesta Galanta č.18/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Galanta č.1/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta zverejňujeme Výzvu č.2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2018 pre oblasť: Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt". Termín predkladania žiadostí: do 17. januára 2018 Príslušné tlačivá a podrobnosti v prílohe.

Detail

12.12.2017

Zatúlané psíky si hľadajú nový domov

Hľadá sa dobrá duša, ktorá sa stane novým majiteľom niektorého zo zatúlaných psíkov.

Detail

11.12.2017

O invalidný dôchodok možno požiadať, aj keď ste neboli dlhodobo na PN

Niektorí občania sa domnievajú, že musia byť dlhodobo práceneschopní ešte pred tým, ako požiadajú Sociálnu poisťovňu o invalidný dôchodok.

Detail

06.12.2017

Do ktorej pobočky posiela mamička rodný list dieťaťa?

Sociálna poisťovňa informuje budúce mamičky, že po pôrode musia preukázať trvanie nároku na dávku materské oznámením rodného čísla dieťaťa.

Detail

01.12.2017

Povinnosti právnických a fyzických osôb pri zimnej údržbe komunikácií

Zákonná povinnosť iných osôb ustanovená v § 9 ods. 2, druhá veta, zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

Detail