Obsah

Poslanecké kluby

mapaPoslanci mestského zastupiteľstva v zmysle čl. 7, Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva môžu vytvoriť poslanecký klub. K dátumu 15.12.2014  vo volebnom období 2014-2018 malo mestské zastupiteľstvo založený jeden poslanecký klub pod názvom SMK-MKP, SDKÚ-DS. Na 6. zasadnutí Mestkého zastupiteľstva v Galante dňa 27.05.2015 bola oznámená zmena názvu poslaneckého klubu nasledovne:

1. Poslanecký klub SMK-MKP a nezávislých poslancov:
Predseda: Mgr.László Biró
Podpredseda: Peter Závodský

Členovia SMK-MKP: Mgr.László Biró, MUDr. Helena Kertészová,  Ing. Zoltán Horváth,  Mgr. László Benkovics,  Mgr. Zsolt Barczi, Mgr.Ján Marsall

Nezávislí poslanci: Peter Závodský, MUDr. Ján Stratinský,