Navigácia

Obsah

Udalosti a aktuality

21.04.2018

Galantské zabíjačkové slávnosti  1

Galantské zabíjačkové slávnosti

Kedy ste boli naposledy na ozajstnej dedinskej zabíjačke? Bolo to dávno? Nebodaj ste neboli ešte nikdy? 21. apríla to môžete napraviť.

Detail

20.04.2018 - 22.04.2018

Majstrovstvá Slovenska v capoeire v Galante 1

Majstrovstvá Slovenska v capoeire v Galante

Mesto Galanta a Vem Camara Capoeira-Galanta Vás srdečne pozývajú na Otvorené majstrovstvá Slovenska v capoeire, ktoré sa uskutočnia 20. - 22. apríla 2018, po prvýkrát v Galante.

Detail

23.04.2018

divadlo

Pozvánka na divadelné predstavenie "Otvorené manželstvo"

PREDSTAVENIE SA PREKLADÁ NA MESIAC OKTÓBER. Mestské kultúrne stredisko Galanta Vás pozýva na divadelné predstavenie "Otvorené manželstvo" dňa 23. apríla 2018 od 19-tej hodiny. Hrajú: Anna Šišková, Ady Hajdu Hudba a texty piesní: Dorota Nvotová Vstupné: 14,00 EUR

Detail

24.04.2018

kihelyezett...

Pozvánka na Deň vysunutých expozícií Vlastivedného múzea

Trnavský samosprávny kraj-Vlastivedné múzeum v Galante Vás pozýva na "Deň vysunutých expozícií" - 24. apríla 2018. Ponúka návštevníkom príležitosť stráviť príjemné chvíle na deň sv. Juraja prehliadkou Domu ľudového bývania v Matúškove a Vodného mlynu v Jelke. Bližšie informácie v prílohe. Vstup zadarmo!

Detail

01.05.2018 - 31.05.2018

Do práce na bicykli 1

Do práce na bicykli

V Galante súťažíme o najlepší školský tím. Vytvor 2-4 členný tím, registruj sa, zapisuj si v máji jazdy do školy na bicykli a vyhraj skvelé ceny. Nezabudni, v každom tíme môže byť 1 chodec. Zapojiť môžeš aj profesorov.

Detail

Oznamy

20.04.2018

Výberové konanie na obsadenie riaditeľa/-ky ZUŠ Josepha Haydna, Hlavná 1007/20, Galanta

Mesto Galanta vyhlasuje podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky:

Detail

17.04.2018

OZNAM

OZNAM - 18.04.2018 osvedčovanie listín... od 11,00hod.

Detail

12.04.2018

Študenti-siroty, nezabudnite o prerušení štúdia informovať Sociálnu poisťovňu

Sociálna poisťovňa upozorňuje študentov stredných aj vysokých škôl, ktorí poberajú sirotský dôchodok ...

Detail

11.04.2018

Zámer prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňujeme zámer prenájmu majetku mesta Galanta spoločnosti TDS - Tasty Drinks Services s. r. o., Bratislava.

Detail

11.04.2018

Zámer predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V zmysle § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 16 ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. 47/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňujeme zámer predaja majetku mesta Galanta Linde Halák, Štvrť SNP 955/44, Galanta.

Detail

11.04.2018

Zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta formou obchodnej verejnej súťaže

V zmysle § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňujeme zámer predaja nehnuteľného majetku mesta Galanta.

Detail

10.04.2018

Oznámenie o prerušení distribúcie elektr. energie

Oznámenie o prerušení distribúcie elektr. energie - ul. Puškinova 02.05.2018

Detail

09.04.2018

Štatistický úrad SR

Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC).

Detail