Vitajte na oficiálnych stránkach mesta Galanta. Dnes je Štvrtok, 2. október 2014, oslavuje Levoslav.
Vložil(a) Ingrid Szabóová,
16.09.2014 - 11:45
Mesto Galanta vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytového priestoru na Ul. Vajanského 909 v Galante. Termín podania súťažných návrhov: 15.10.2014 13.00 hod. Podrobné podmienky súťaže sú uvedené v prílohe.
Vložil(a) Ing. Ján Poľakovský,
11.09.2014 - 13:32
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako riadiaci orgán pre Regionálny operačný program schválilo Mestu Galanta žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt Obnova južného krídla, juhovýchodnej a severnej veže NGK Galanta.

Program Kina