Navigácia

Obsah

Udalosti a aktuality

07.11.2017 - 30.11.2017

Vernisáž diel Miriam Mihalikovej 1

Výstava diel Miriam Mihalikovej

Srdečne Vás pozývame na vernisáž výstavy diel Miriam Mihalikovej dňa 7. novembra 2017 o 17:00 hodine v Galantskom osvetovom stredisku.

Detail

04.12.2017

Pozvánka na divadelné predstavenie  "Pyžamo pre šiestich" 1

Pozvánka na divadelné predstavenie "Pyžamo pre šiestich"

Mestské kultúrne stredisko v Galante Vás pozýva na divadelné predstavenie skvelej francúzskej komédie" Pyžamo pre šiestich" dňa 4. decembra 2017 od 19-tej hodiny v divadelnej sále. Hrajú: Gabriela Škrabáková/Andrea Profantová, Danica Jurčová, Anna Nováková, Richrs Stanke/Peter Sklár, Ján Dobrík, Michal Rovňák

Detail

11.12.2017

Vianočný koncert maďarského speváka - Bereczki Zoltán 1

Vianočný koncert maďarského speváka - Bereczki Zoltán

Mestské kultúrne stredisko v Galante Vás pozýva na vianočný koncert maďarského speváka Bereczki Zoltán dňa 11. decembra 2017 od 19-tej hodiny v divadelnej sále MsKS. Predaj vstupeniek: MsKS Galanta, tel.031/7802787, 0948 699 293

Detail

29.09.2017 - 30.11.2017

plagát výstava

Výstava "Čilejkársky ľudový odev"

Trnavský samosprávny kraj, Vlastivedné múzeum v Galante a Tekovské múzeum v Leviciach Vás srdečne pozývajú na prehliadku výstavy "Čilejkársky ľudový odev" vo Vlastivednom múzeu v Galante od 29. septembra 2017. Výstava potrvá do 30. novembra 2017.

Detail

17.03.2017 - 31.12.2017

Výstavy a podujatia vo Vlastivednom múzeu 1

Výstavy a podujatia vo Vlastivednom múzeu

Trnavský samosprávny kraj - Vlastivedné múzeum v Galante Vás srdečne pozýva na výstavy a podujatia organizované v roku 2017 v priestoroch Vlastivedného múzea.

Detail

Vianočné trhy 2017

Vianočné trhy 2017

Oznamy

16.11.2017

Ponuka práce

Mesto Galanta príjme do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu „Referent pre investičnú výstavbu a ochranu prírody a krajiny“ na oddelení rozvoja mesta Mestského úradu v Galante.

Detail

16.11.2017

Výberové konanie

Mesto Galanta vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vedúci oddelenia komunálnych služieb MsÚ v Galante.

Detail

16.11.2017

Oznámenie o začatí konania o výrube dreviny C KN parc.č.345/5, kú Galanta

Dňa 14.11.2017 požiadal Marian Večerík, bytom Železničiarska 116/6, 924 01 Galanta, o vydanie súhlasu na výrub dreviny - Smrek 1 ks, ktorý rastie na verejnom priestranstve pred rodinným domom súp.č.116/6, na pozemku registra C KN parc.č.345/5,vo vlastníctve mesta Galanta, druh pozemku zast. pl., kú Galanta, v zastavanom území mesta Galanta (ul. Železničiarska).

Detail

16.11.2017

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín C KN parc.č.1648/1, kú Galanta

Dňa 14.11.2017 požiadal Branislav Šablatúra, bytom Esterházyovcov 3153/29, 924 01 Galanta, o vydanie súhlasu na výrub drevín - Smrek 2 ks, ktoré rastú na pozemku registra C KN parc.č.1648/1, druh pozemku zast. pl., kú Galanta, v zastavanom území mesta Galanta (ul. Športová), vo vlastníctve žiadateľa.

Detail

14.11.2017

Zamestnávatelia: Mení sa lehota na prihlásenie zamestnávateľa, lehota na prihlásenie zamestnanca ostáva

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, že novela zákona o nelegálnej práci, ktorá toleruje sedemdňovú lehotu na prihlásenie zamestnanca, nemení lehotu na prihlásenie zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov v Sociálnej poisťovni.

Detail

13.11.2017

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na ekonomickom úseku spoločnosti Bysprav, spol. s r.o. Galanta

Pracovná pozícia: Odborná referentka – pokladníčka – účtovníčka

Detail

08.11.2017

Ak ste pracovali v Česku, príďte sa o dôchodku poradiť do Zlína – 22. novembra 2017

Ak ste pracovali alebo pracujete v Českej republike a získali ste obdobia poistenia podľa právnych predpisov Českej republiky a Slovenskej republiky, na všetky nejasnosti ohľadom vášho dôchodku dostanete odpovede v Zlíne 22. novembra 2017.

Detail

06.11.2017

Z odmeny za prácu vo volebnej komisii sa poistné neplatí

Odmena za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie nie je príjmom zo závislej činnosti

Detail