Navigácia

Obsah

Oznamy

16.02.2018

OZNAM riaditeľstva ZŠ, Štvrť SNP - opatrenia z dôvodu zvýšenej chorobnosti

Oznamujeme Vám, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti bude na ZŠ SNP v Galante dňom: 19.2.2018 skrátené vyučovanie tak, že sa budú odúčať všetky hodiny /okrem popoludňajších/ v skrátenom 30 minútovom režime. Školská jedáleň bude v prevádzke, ŠKD tiež - do 16.00 hodiny. Opatrenie bude realizované do odvolania.

Detail

14.02.2018

Oznam o výberovom konaní

Patria – Domov dôchodcov v Galante, Švermova 1457/16,924 01 Galanta vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného garanta NDC (Nízkoprahové denné centrum)

Detail

14.02.2018

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín C KN parc.č. 2001, kú Galanta

Dňa 09.02.2018, Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Galanta, so sídlom ul. Z. Kodálya 778/11, 924 01 Galanta, požiadala o vydanie súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú na pozemku registra C KN parc. č. 2001, kat. územie Galanta, v jej vlastníctve, z dôvodu, že dreviny sú nevyhovujúce, sú prerastené.

Detail

14.02.2018

Ako správne požiadať o ošetrovné počas chrípky a ošetrovania dieťaťa

V súvislosti s rozšíreným chrípkovým ochorením na Slovensku Sociálna poisťovňa pripomína rodičom ...

Detail

14.02.2018

Oznam riaditeľstva MŠ Sídl. Sever

Prerušená prevádzka z dôvodu zvýšenej chorobnosti

Detail

12.02.2018

O dôchodok sa začnite zaujímať rok pred podaním žiadosti

V roku 2017 požiadalo o dôchodok 113 063 poistencov ...

Detail

09.02.2018

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín C KN parc.č.813, kú Galanta

Dňa 05.02.2018, spoločnosť Reszenergy, s.r.o., so sídlom Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava, požiadala o vydanie súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú na pozemku registra C KN parc. č. 813, kat. územie Galanta, v jej vlastníctve, z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.

Detail

09.02.2018

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín C KN parc.č.2087/1, kú Galanta

Dňa 05.02.2018, Národná diaľničná spoločnosť, a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, požiadala o vydanie súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú na pozemku registra C KN parc. č. 2087/1, kat. územie Galanta, v jej vlastníctve, z dôvodu nevhodných hygienických podmienok v administratívnej budove (nedostatočný prístup denného svetla) a rastu v jej tesnej blízkosti (plánovaná oprava fasády).

Detail