Vitajte na oficiálnych stránkach mesta Galanta. Dnes je Piatok, 25. júl 2014, oslavuje Jakub.
Vložil(a) Ingrid Szabóová,
01.07.2014 - 13:57
Mesto Galanta vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytového priestoru na Ul. Vajanského 909 v Galante. Minimálny ročný nájom: 90 €/m2/rok. Termín na predloženie súťažných návrhov: 28.7.2014, 13:00 hod. Podrobné podmienky nájdete v prílohe.
Vložil(a) Juraj Pekarovič,
04.12.2011 - 14:39
Dejiny Galanty môžeme sledovať vďaka archeologickým nálezom až do praveku. Toto územie bolo osídlené už v mladšej dobe kamennej. Na základe spomínaných nálezov vieme,že hlavným zdrojom obživy človeka na tomto území bolo poľnohospodárstvo.

Program Kina