Vitajte na oficiálnych stránkach mesta Galanta. Dnes je Sobota, 30. august 2014, oslavuje Ružena.
Vložil(a) Ingrid Szabóová,
05.08.2014 - 13:02
Mesto Galanta vyhlásilo obch. verejnú súťaž na prenájom neb. priestoru na Ul. Hlavná 946. Doba nájmu: 5 rokov, nájom: 100 €/m2/rok. Termín podania súťaž. návrhov: 8.9.2014 do 13.00 hod. Podrobné podmienky viď príloha.
Vložil(a) Ingrid Szabóová,
04.08.2014 - 14:21
Mesto Galanta vyhlásilo II. kolo obch. verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru Ul. Vajanského 909. Ročný nájom: 90 €/m2, doba nájmu: 5 rokov. Termín na predloženie súťažných návrhov: 8.9.2014 do 13.00 hod. Podrobné podmienky v prílohe.

Program Kina