Navigácia

Obsah

Udalosti a aktuality

24.03.2018

Veľká noc v múzeu 1

Veľká noc v múzeu

Trnavský samosprávny kraj-Vlastivedné múzeum v Galante Vás pozýva na Rodinnú sobotu - Veľká noc v múzeu, dňa 24. marca 2018 od 13-tej do 17-tej hodiny do priestorov múzea. V tvorivých dielňach si môžete vlastnoručne vyskúšať zdobenie kraslíc, prípravu jarných a veľkonočných ozdôb, pletenie korbáčov. Príďte si sprestriť sobotu so svojimi najbližšími. Vstup zadarmo! Projekt sa realizuje s finančnou podporou Mesta Galanta.

Detail

27.03.2018

Vítanie jari na ranči 1

Vítanie jari na ranči

Ranč na Striebornom jazere v Galante pripravilo pre najmenších podujatie Vítanie jari.

Detail

14.04.2018

Beh Galantou - Beh oslobodenia 1

Beh Galantou - Beh oslobodenia

Pozvánka na 36. ročník Behu Galantou - Behu oslobodenia Behu zdravia - Samsung Run 14. apríla 2018

Detail

21.04.2018

Galantské zabíjačkové slávnosti  1

Galantské zabíjačkové slávnosti

Kedy ste boli naposledy na ozajstnej dedinskej zabíjačke? Bolo to dávno? Nebodaj ste neboli ešte nikdy? 21. apríla to môžete napraviť.

Detail

01.05.2018 - 31.05.2018

Do práce na bicykli 2018 1

Do práce na bicykli 2018

Celoslovenská súťaž Do práce na bicykli 2018 /list Silvii Szokolovej koordinátorky pre mesto Galanta/

Detail

Oznamy

22.03.2018

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín C KN parc.č.1442/5, kú Galanta

Dňa 19.03.2018 požiadal Ivan Brenčič, bytom Dolné Saliby 600, 925 02 Dolné Saliby, o vydanie súhlasu na výrub dreviny - Breza 1 ks, ktorá rastie na pozemku registra C KN parc.č.11442/5, druh pozemku záhrada, kú Galanta, v zastavanom území mesta Galanta (ul. Slnečná), vo vlastníctve žiadateľa.

Detail

21.03.2018

Oznámenie o uskutočnení výrubu drevín v kú Galanta, v lokalite Samsung_Kolónia

Mesto Galanta, Oddelenie rozvoja mesta, Vám oznamuje, že do konca marca t.j. do 31. marca 2018, sa uskutoční výrub drevín (16 ks stromov a 60,50 m2 krov), ktoré sú prekážkou pri stavbe cyklotrasy, vedúcej od firmy Samsung až po koniec mestskej časti Kolónia.

Detail

20.03.2018

DD Patria - zverejnenie údajov za rok 2017

DD Patria - zverejnenie údajov za rok 2017 (tabuľka v prílohe)

Detail

20.03.2018

Oznámenie o uzatvorení zberného dvora.

Oznámenie o uzatvorení zberného dvora.

Detail

20.03.2018

Oznámenie o uskutočnení výrubu drevín v parku v m.č. Javorinka

Mesto Galanta, Oddelenie rozvoja mesta, Vám oznamuje, že do konca marca t.j. do 31. marca 2018, sa v parku v mestskej časti Javorinka, uskutoční výrub drevín (62 ks stromov a 96 m2 krov), určených na výrub v rámci projektovej dokumentácie „Park pri kostole, Javorinka“.

Detail

19.03.2018

SZČO: Pozor pri daňovom priznaní – je dôležité pre vaše sociálne poistenie

V súvislosti s podávaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typu B za rok 2017 ...

Detail

16.03.2018

Výzva k vykonaniu jarnej etapy deratizácie

Mesto Galanta vyzýva všetky podnikateľské subjekty, inštitúcie, organizácie, školské a predškolské zariadenia na území mesta Galanta a mestských častí Hody, Javorinka, Nebojsa k vykonaniu jarnej etapy deratizácie

Detail

15.03.2018

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín C KN parc.č.1151/397, kú: Galanta

Dňa 15.03.2018 požiadala Magdaléna Zelinková, bytom Vodárenská 342/4, 924 01 Galanta, o vydanie súhlasu na výrub drevín - Topoľ 2 ks, ktoré rastú na pozemku registra C KN parc.č.1151/397, druh pozemku ost. pl., kú Galanta, mimo zastavaného územia mesta Galanta (ul. Brečtanová), vo vlastníctve žiadateľa.

Detail