Navigácia

Obsah

Udalosti a aktuality

24.03.2018

Posledné dni vojny v Galante 1

Posledné dni vojny v Galante

Už túto sobotu si pripomenieme posledné dni bojov II. svetovej vojny - príbeh oslobodenia Galanty.

Detail

24.03.2018

Veľká noc v múzeu 1

Veľká noc v múzeu

Trnavský samosprávny kraj-Vlastivedné múzeum v Galante Vás pozýva na Rodinnú sobotu - Veľká noc v múzeu, dňa 24. marca 2018 od 13-tej do 17-tej hodiny do priestorov múzea. V tvorivých dielňach si môžete vlastnoručne vyskúšať zdobenie kraslíc, prípravu jarných a veľkonočných ozdôb, pletenie korbáčov. Príďte si sprestriť sobotu so svojimi najbližšími. Vstup zadarmo! Projekt sa realizuje s finančnou podporou Mesta Galanta.

Detail

25.03.2018

Sviečková manifestácia 1

Sviečková manifestácia

25. marca si pripomenieme túto významnú udalosť aj v našom meste o 17-tej hodine na Mierovom námestí pred budovou Mestského úradu.

Detail

27.03.2018

Vítanie jari na ranči 1

Vítanie jari na ranči

Ranč na Striebornom jazere v Galante pripravilo pre najmenších podujatie Vítanie jari.

Detail

27.03.2018

stand up

Pozvánka na stand-up comedy "TEMNÉ KECY"

Mestské kultúrne stredisko Galanta Vás pozýva na najdrsnejšiu a najpredávanejšiu stand-up comedy "TEMNÉ KECY" dňa 27. 3. 2018 od 19-tej hodiny. Informácie na programovom oddelení, tel.: 031/7802787

Detail

Oznamy

22.03.2018

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín C KN parc.č.1442/5, kú Galanta

Dňa 19.03.2018 požiadal Ivan Brenčič, bytom Dolné Saliby 600, 925 02 Dolné Saliby, o vydanie súhlasu na výrub dreviny - Breza 1 ks, ktorá rastie na pozemku registra C KN parc.č.11442/5, druh pozemku záhrada, kú Galanta, v zastavanom území mesta Galanta (ul. Slnečná), vo vlastníctve žiadateľa.

Detail

21.03.2018

Oznámenie o uskutočnení výrubu drevín v kú Galanta, v lokalite Samsung_Kolónia

Mesto Galanta, Oddelenie rozvoja mesta, Vám oznamuje, že do konca marca t.j. do 31. marca 2018, sa uskutoční výrub drevín (16 ks stromov a 60,50 m2 krov), ktoré sú prekážkou pri stavbe cyklotrasy, vedúcej od firmy Samsung až po koniec mestskej časti Kolónia.

Detail

20.03.2018

DD Patria - zverejnenie údajov za rok 2017

DD Patria - zverejnenie údajov za rok 2017 (tabuľka v prílohe)

Detail

20.03.2018

Oznámenie o uzatvorení zberného dvora.

Oznámenie o uzatvorení zberného dvora.

Detail

20.03.2018

Oznámenie o uskutočnení výrubu drevín v parku v m.č. Javorinka

Mesto Galanta, Oddelenie rozvoja mesta, Vám oznamuje, že do konca marca t.j. do 31. marca 2018, sa v parku v mestskej časti Javorinka, uskutoční výrub drevín (62 ks stromov a 96 m2 krov), určených na výrub v rámci projektovej dokumentácie „Park pri kostole, Javorinka“.

Detail

19.03.2018

SZČO: Pozor pri daňovom priznaní – je dôležité pre vaše sociálne poistenie

V súvislosti s podávaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typu B za rok 2017 ...

Detail

16.03.2018

Výzva k vykonaniu jarnej etapy deratizácie

Mesto Galanta vyzýva všetky podnikateľské subjekty, inštitúcie, organizácie, školské a predškolské zariadenia na území mesta Galanta a mestských častí Hody, Javorinka, Nebojsa k vykonaniu jarnej etapy deratizácie

Detail

14.03.2018

Pozvánka na verejné zhromaždenie občanov

Pozvánka na verejné zhromaždenie občanov v súvislosti s prerokovaním realizácie stavby ...

Detail