Navigácia

Obsah

Udalosti a aktuality

05.10.2017 - 05.11.2017

výstava 25 RK

Pozvánka na výstavu "25 rokov výstavnej činnosti v renesančnom kaštieli"

Mestské kultúrne stredisko v Galante Vás pozýva na vernisáž výstavy "25 rokov výstavnej činnosti v renesančnom kaštieli", ktorá sa uskutoční dňa 5. októbra 2017 od 17-tej hodiny v priestoroch Renesančného kaštieľa v Galante. Program: Andrej Vancel-tenor a Róbert Pechanec-klavír Výstava potrvá do 5. novembra 2017

Detail

03.10.2017 - 31.10.2017

Vy rozhodujete, Tesco pomáha 1

Vy rozhodujete, Tesco pomáha

Podporte náš projekt! Už 3. októbra sa spúšťa hlasovanie za obľúbené projekty v HM Tesco v Galante.

Detail

29.09.2017 - 30.11.2017

plagát výstava

Výstava "Čilejkársky ľudový odev"

Trnavský samosprávny kraj, Vlastivedné múzeum v Galante a Tekovské múzeum v Leviciach Vás srdečne pozývajú na prehliadku výstavy "Čilejkársky ľudový odev" vo Vlastivednom múzeu v Galante od 29. septembra 2017. Výstava potrvá do 30. novembra 2017.

Detail

17.03.2017 - 31.12.2017

Výstavy a podujatia vo Vlastivednom múzeu 1

Výstavy a podujatia vo Vlastivednom múzeu

Trnavský samosprávny kraj - Vlastivedné múzeum v Galante Vás srdečne pozýva na výstavy a podujatia organizované v roku 2017 v priestoroch Vlastivedného múzea.

Detail

Oznamy

20.10.2017

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín C KN parc.č.1064, kú Galanta

Dňa 17.10.2017 požiadali Rozália Hanusová, bytom Vodárenská 337/14, 924 01 Galanta a spoluvlastníci byt. domu súp.č.337/14, o vydanie súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú na pozemku registra C KN parc.č.1064, kat. územie Galanta, vo vlastníctve žiadateľov, z dôvodu, že korene poškodzujú prístupovú cestu k byt. domu, stromy sú prerastené, presahujú oplotenie.

Detail

18.10.2017

Dávku v nezamestnanosti nepriznáva Sociálna poisťovňa automaticky, treba o ňu požiadať

Sociálna poisťovňa pripomína, že o priznanie dávky v nezamestnanosti treba po strate zamestnania požiadať v pobočke Sociálnej poisťovne (SP) podľa trvalého bydliska.

Detail

18.10.2017

Táborový deň

Máte doma školáka? Blížia sa prázdniny a my máme pre Vaše deti skvelú ponuku, ako stráviť prázdninový deň.

Detail

17.10.2017

Slovensko-nemecko-rakúske poradenské dni v Poprade 7. a 8. novembra 2017

Sociálna poisťovňa spolu s nemeckou Dôchodkovou poisťovňou (Deutsche Rentenversicherung), rakúskou Dôchodkovou poisťovňou (Pensionversicherungsanstalt) a Poisťovňou pre živnostníkov (Socialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft) pripravili pre verejnosť spoločné poradenské dni.

Detail

13.10.2017

Primátorská kvapka krvi

Primátorská kvapka krvi

Detail