Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Upozornenie pre podnikateľov

Mesto Galanta, ako správca miestneho poplatku za komunálne odpady vyzýva všetky podnikateľské subjekty pôsobiace na území mesta Galanta.

   Mesto Galanta, ako správca miestneho poplatku za komunálne odpady vyzýva všetky podnikateľské subjekty pôsobiace na území mesta Galanta, aby si voči mestu splnili ohlasovaciu povinnosť v zmysle § 80 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zapojili sa do systému zberu komunálneho odpadu (v prípade, že tak do dnešného dňa neurobili) a to v termíne do  31.03.2023.

 

Ďalej upozorňujeme podnikateľské subjekty, aby pri miestnom poplatku za komunálne odpady zaktualizovali priemerný počet zamestnancov podľa skutočnosti v jednotlivých prevádzkarňach (obchody, služby a pod.) a v nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie (školy, úrady, súdy a pod.).

 

Správca miestneho poplatku bude v priebehu roka vykonávať intenzívnu kontrolu v jednotlivých prevádzkach a porovnávať s údajmi evidovanými v databáze mesta a tiež zároveň splnenie ohlasovacej povinnosti do zberu komunálneho odpadu v zmysle § 14 ods. 1 písm. g) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Nesplnením vyššie uvedených povinností sa dopustí poplatník správneho deliktu v zmysle § 154 ods. 1 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom mu správca poplatku môže uložiť pokutu až do výšky 3 000 €.

Dátum vloženia: 27. 2. 2023 14:48
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 9. 2023 14:16

Život v meste

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Môže vás zaujímať viac