Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Správy a oznamy MsÚ

Zobrazené 91-119 z 119

Volebné obvody a určenie počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy

Dátum: 11. 7. 2022

Volebné obvody a určenie počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku

Dátum: 24. 6. 2022

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku

Štatistické zisťovanie_vzdelávanie dospelých

Dátum: 20. 6. 2022

Štatistické zisťovanie_vzdelávanie dospelých

Zverejnenie zoznamu daňových dlžníkov

Dátum: 15. 6. 2022

Zverejnenie zoznamu daňových dlžníkov k 31.12.2021.

OZNAM pre seniorov

Dátum: 9. 6. 2022

OZNAM pre seniorov

Mestá a obce v štrajkovej pohotovosti

Mestá a obce v štrajkovej pohotovosti

Dátum: 19. 5. 2022

V Galante sa pridávame k štrajkovej pohotovosti, vlajky sú už stiahnuté na pol žrde, budeme plniť všetky body z uznesení mimoriadneho snemu.

Podvodníci sa snažia oklamať najmä starších občanov o úspory

Dátum: 22. 4. 2022

Polícia opäť zaznamenala viaceré nové spôsoby, ktorými sa podvodníci snažia oklamať najmä starších občanov o úspory.

Mesto Galanta, žiada občanov o spoluprácu v súvislosti s príchodom a pobytom Ukrajinských občanov v Galante!

Dátum: 9. 3. 2022

Mesto Galanta, žiada občanov o spoluprácu v súvislosti s príchodom a pobytom Ukrajinských občanov v Galante!

Výzva – nahlasovanie vojnových utečencov z Ukrajiny

Dátum: 4. 3. 2022

Výzva – nahlasovanie vojnových utečencov z Ukrajiny

Výzva pre súkromných poskytovateľov ubytovania

Dátum: 3. 3. 2022

Výzva pre súkromných poskytovateľov ubytovania pre vojnových utečencov z Ukrajiny.

Humanitárna pomoc pre utečencov z Ukrajiny

Dátum: 3. 3. 2022

Humanitárna pomoc pre utečencov z Ukrajiny

Občianske združenie FIREMEDICAL

Dátum: 2. 3. 2022

Naše Občianske združenie FIREMEDICAL o.z. a ako aj iné organizácie sa zapája do pomoci pre Ukrajinu. Touto cestou Vás chceme požiadať o pomoc pri zbierke nasledovným spôsobom:

HUMANITÁRNA POMOC PRE UTEČENCOV Z UKRAJINY

Dátum: 2. 3. 2022

ZBERNÉ MIESTO: TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZNA CHARITA GALANTA, Hlavná 977/14

Zoznam prijatých žiadostí v zmysle VZN č. 23/2021

Dátum: 9. 2. 2022

Zoznam prijatých žiadostí na poskytnutie dotácie na športové aktivity z rozpočtu mesta na rok 2022

Zisťovanie EU SILC - ŠÚ SR

Dátum: 25. 1. 2022

Zisťovanie EU SILC - ŠÚ SR

Štatistické zisťovanie RÚ

Dátum: 8. 12. 2021

Štatistické zisťovanie RÚ_od 07122021 do 12012023

Výsledky sčítania sú pre obce a mestá veľmi dôležitým faktorom

Dátum: 8. 10. 2021

Výsledky sčítania sú pre obce a mestá veľmi dôležitým faktorom

IDSBK

Integrovaný dopravný systém

Dátum: 30. 6. 2021

Do integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji sa zapojila aj Galanta.

Zverejnenie zoznamu daňových dlžníkov

Dátum: 18. 6. 2021

Zverejnenie zoznamu daňových dlžníkov

QR kód – novinka pre daňovníkov

Dátum: 3. 5. 2021

Ďalší spôsob úhrady miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady.

Ako vybaviť na Mestskom úrade v Galante

Dátum: 12. 1. 2021

Prehľad kontaktov

Centrum sociálnych služieb v Galante- Hodoch

Dátum: 6. 10. 2020

Centrum sociálnych služieb v Galante- Hodoch. Špecializované zariadenie a rehabilitačné stredisko

Zverejnenie zoznamu daňových dlžníkov

Dátum: 16. 6. 2020

Zverejnenie zoznamu daňových dlžníkov

Žiadosť o vydanie súhlasu obce o pobyte cudzincov

Dátum: 20. 2. 2019

Žiadosť o súhlas obce o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny zdržiavať počas pobytu, spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.

OZNAM - voľby do orgánov samosprávnych krajov

Dátum: 3. 10. 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov – oznam
V súvislosti so zabezpečením volieb do orgánov samosprávnych krajov ako aj v nadväznosti na Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta č. 17/2017 o zriadení plagátových plôch na verejných priestranstvách a podmienkach ich využívania počas volebnej kampane pre voľby do orgánov Trnavského samosprávneho kraja mesto Galanta oznamuje, že každý kandidát má vyčlenenú plagátovú plochu zodpovedajúcu zásadám rovnosti a to konkrétne za sklenenými plochami prízemia budovy mestského úradu v rozsahu 1 ks formátu a4 pre každého jedného kandidáta na predsedu ako aj poslanca Trnavského samosprávneho kraja.
V prípade ďalších otázok kontaktujte Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy MsÚ v Galante, Mgr. Zuzanu Morovičovú, T: 031 788 4330, e-mail: zuzana.morovicova@galanta.sk alebo Prisku Viczénovú, T: 031 788 4331, e-mail: priska.viczenova@galanta.sk

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie.

Dátum: 2. 10. 2017

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie.

Kedy môže študent poberať dávku v nezamestnanosti?

Dátum: 13. 9. 2017

Ak študent počas štúdia pracoval a ukončí štúdium, môže mu vzniknúť nárok na dávku v nezamestnanosti.

ZVEREJNENIE ZOZNAMU DAŇOVÝCH DLŽNÍKOV

Dátum: 27. 4. 2017

Mesto Galanta ako správca dane v zmysle § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov na miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, u ktorých eviduje podľa stavu k 31.12.2016 daňový nedoplatok, ktorý presiahol u fyzickej osoby (aj fyzické osoby – podnikatelia) 160 € a u právnickej osoby 1 600 €.

Galandia má problémy nielen so statikou, ale aj so základmi 1

Galandia má problémy nielen so statikou, ale aj so základmi

Dátum: 27. 9. 2016

Dlho očakávané výsledky stavebno-technického prieskumu Galandie potvrdili alarmujúci a životu nebezpečný stav budovy s možným kolapsom strechy, na ktorý upozornili prvé dva stavebné posudky objednané mestom.

Zobrazené 91-119 z 119

Život v meste

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Môže vás zaujímať viac