Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Správy a oznamy MsÚ

Zámer prenájmu majetku mesta

Dátum: 4. 10. 2017

Mesto Galanta - Mestský úrad Galanta zverejňuje svoj zámer prenájmu majetku, a to prenájmu nebytového priestoru - 2. a 3. nadzemného podlažia Severného krídla Neogotického kaštieľa v Galante. Podrobné informácie v prílohe.

OZNAM - voľby do orgánov samosprávnych krajov

Dátum: 3. 10. 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov – oznam
V súvislosti so zabezpečením volieb do orgánov samosprávnych krajov ako aj v nadväznosti na Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta č. 17/2017 o zriadení plagátových plôch na verejných priestranstvách a podmienkach ich využívania počas volebnej kampane pre voľby do orgánov Trnavského samosprávneho kraja mesto Galanta oznamuje, že každý kandidát má vyčlenenú plagátovú plochu zodpovedajúcu zásadám rovnosti a to konkrétne za sklenenými plochami prízemia budovy mestského úradu v rozsahu 1 ks formátu a4 pre každého jedného kandidáta na predsedu ako aj poslanca Trnavského samosprávneho kraja.
V prípade ďalších otázok kontaktujte Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy MsÚ v Galante, Mgr. Zuzanu Morovičovú, T: 031 788 4330, e-mail: zuzana.morovicova@galanta.sk alebo Prisku Viczénovú, T: 031 788 4331, e-mail: priska.viczenova@galanta.sk

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie.

Dátum: 2. 10. 2017

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie.

GALANTA – Odborný seminár pre zamestnávateľov 17.10.2017

Dátum: 28. 9. 2017

Sociálna poisťovňa, pobočka Galanta vás pozýva na odborný seminár pre zamestnávateľov, ktorý sa uskutoční dňa 17. októbra 2017

Oznam Okresného riaditeľstva PZ Galanta

Dátum: 27. 9. 2017

Oznam Okresného riaditeľstva PZ Galanta

Kedy môže študent poberať dávku v nezamestnanosti?

Dátum: 13. 9. 2017

Ak študent počas štúdia pracoval a ukončí štúdium, môže mu vzniknúť nárok na dávku v nezamestnanosti.

Vysokoškoláci po prijatí na II. stupeň štúdia a uvoľnenie výplaty sirotského dôchodku

Dátum: 19. 7. 2017

Sociálna poisťovňa upozorňuje poberateľov sirotského dôchodku že rozhodnutie o prijatí na vysokoškolské štúdium II. stupňa nie je dostatočným dokladom pre uvoľnenie výplaty sirotského dôchodku.

Oznam o stránkových hodinách

Dátum: 5. 6. 2017

Oznam o stránkových hodinách 06.06.2017 od 7:00 - do 12:30hod.

Sirotský dôchodok sa študentovi po maturite obnoví až po zápise na vysokú školu

Dátum: 26. 5. 2017

Maturanti, ktorí v súčasnosti končia štúdium na stredných školách a poberajú sirotský dôchodok, majú nárok na jeho výplatu až do 31. 8. 2017.

ZVEREJNENIE ZOZNAMU DAŇOVÝCH DLŽNÍKOV

Dátum: 27. 4. 2017

Mesto Galanta ako správca dane v zmysle § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov na miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, u ktorých eviduje podľa stavu k 31.12.2016 daňový nedoplatok, ktorý presiahol u fyzickej osoby (aj fyzické osoby – podnikatelia) 160 € a u právnickej osoby 1 600 €.

Oznámenie o nastúpení náhradníka za poslanca MsZ v Galante

Dátum: 19. 4. 2017

Oznámenie o nastúpení náhradníka za poslanca MsZ v Galante

Vyjadrenie Júliusa Lőrincza, predsedu Tlačovej rady SR

Dátum: 17. 2. 2017

„Štatút mestských novín v Galante nie je v niektorých kľúčových veciach dobrý a nezodpovedá praxi a najmä zákonnej úprave Slovenskej republiky v mediálnej oblasti.“

KAUZA KOLÓNIA 1

KAUZA KOLÓNIA

Dátum: 2. 10. 2016

Osobne som v pripravovanej novej mestskej zóne Kolónii kupoval úplne prvé dva pozemky. V tej dobe nás developer lákal s víziami o bezpečnej obytnej zóne uzavretej rampami a stráženej súkromnou bezpečnostnou službou, prísľubom zavedenia optickej siete na káblovú televíziu a internet, obchodom s potravinami, športoviskami, detskými ihriskami a kvalitnými cestami a chodníkmi.

Galandia má problémy nielen so statikou, ale aj so základmi 1

Galandia má problémy nielen so statikou, ale aj so základmi

Dátum: 27. 9. 2016

Dlho očakávané výsledky stavebno-technického prieskumu Galandie potvrdili alarmujúci a životu nebezpečný stav budovy s možným kolapsom strechy, na ktorý upozornili prvé dva stavebné posudky objednané mestom.

Zobrazené 121-134 z 134

Môže vás zaujímať viac