Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Správy a oznamy MsÚ

Zobrazené 121-150 z 166

Bezplatný rozvoz potravín

Dátum: 8. 3. 2021

Bezplatný rozvoz potravín

Prerušenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu

Dátum: 1. 3. 2021

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje prerušenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu.

Oznámenie - prerušenie distribúcie elektriny

Dátum: 25. 2. 2021

Oznámenie - prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu

Dátum: 25. 2. 2021

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje prerušenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu.

Ako vybaviť na Mestskom úrade v Galante

Dátum: 12. 1. 2021

Upozorňujeme občanov, aby osobnú návštevu na mestskom úrade uskutočnili za podmienok dodržania aktuálnych protipandemických opatrení.

Zápisnica z Krízového štábu_07.01.2021

Dátum: 8. 1. 2021

Zápisnica z Krízového štábu_07.01.2021

Pomoc obetiam trestných činov

Dátum: 14. 10. 2020

Pomoc obetiam trestných činov

Ochrana seniorov pred podvodmi počas trvania pandémie COVID-19

Dátum: 9. 10. 2020

Ochrana seniorov pred podvodmi počas trvania pandémie COVID-19

Centrum sociálnych služieb v Galante- Hodoch

Dátum: 6. 10. 2020

Centrum sociálnych služieb v Galante- Hodoch. Špecializované zariadenie a rehabilitačné stredisko

Výtvarná súťaž

Dátum: 16. 9. 2020

Výtvarná súťaž je vyhlásená v rámci Európskeho týždňa mobility 2020 na tému „ČISTEJŠIA DOPRAVA PRE VŠETKÝCH“ od 16.9.2020 do 22.9.2020, zasielanie prác je do 22.9.2020 (do 15,00 hod.). Zo zaslaných diel bude vyhotovená výstava v priestoroch MsÚ v Galante. Slávnostne vyhodnotené práce žiakov v priestoroch MsÚ v Galante sa uskutoční v rámci vyhodnotenia kampane „Do práce na bicykli 2020“.

Zverejnenie zoznamu daňových dlžníkov

Dátum: 16. 6. 2020

Zverejnenie zoznamu daňových dlžníkov

Odporúčania pre seniorov

Dátum: 9. 4. 2020

Odporúčania pre seniorov

Seniori STOP podvodníkom

Dátum: 2. 4. 2020

Seniori STOP podvodníkom_odporúčanie

Rodičia na OČR musia poslať Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie!

Dátum: 30. 3. 2020

Sociálna poisťovňa potrebuje poznať presné dni, kedy sa ktorý rodič o dieťa staral.

Oznam pre osamelých seniorov

Dátum: 20. 3. 2020

Oznam pre osamelých seniorov

Mimoriadna výzva

Dátum: 19. 3. 2020

Cieľom programu je poskytnúť finančné prostriedky zdravotníckym a sociálnym zariadeniam.

Výzva občanom

Dátum: 18. 3. 2020

Výzva občanom

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dátum: 10. 3. 2020

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny prijíma
OPATRENIA na jednotlivých úradoch práce.

Zasadnutie krízového štábu mesta Galanta - 9.3.2020

Dátum: 9. 3. 2020

Zasadnutie krízového štábu mesta Galanta - 9.3.2020

Služby a kontaktné body pre obete trestných činov

Dátum: 23. 7. 2019

Služby a kontaktné body pre obete trestných činov

Voľné pracovné miesto v ZŠ, Sídl. SNP/4

Dátum: 11. 7. 2019

Ponuka voľného pracovného miesta pre pedagogického zamestnanca - učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie. Podrobnosti v prílohe.

Výzva č. 3/2 - školstvo

Dátum: 27. 6. 2019

Výzva č. 3/2

Mesta Galanta
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019 pre oblasť:
„Vzdelávanie a výchova detí a mládeže – školstvo“

Voľné pracovné miesto v ZŠ, Sídl. SNP/3

Dátum: 21. 6. 2019

Ponuka voľného pracovného miesta pre pedagogického zamestnanca - učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie. Podrobnosti v prílohe.

Voľné pracovné miesto v ZŠ, Sídl. SNP/2

Dátum: 18. 6. 2019

Ponuka voľného pracovného miesta pre pedagogického zamestnanca - učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie. Podrobnosti v prílohe.

Voľné pracovné miesto v ZŠ, Sídl. SNP/1

Dátum: 13. 6. 2019

Ponuka voľného pracovného miesta pre pedagogického zamestnanca - učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie. Podrobnosti v prílohe.

Žiadosť o vydanie súhlasu obce o pobyte cudzincov

Dátum: 20. 2. 2019

Žiadosť o súhlas obce o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny zdržiavať počas pobytu, spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.

Obchodná verejná súťaž na predaj pozemkov

Dátum: 7. 5. 2018

Mesto Galanta vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 1781/2018 na predaj pozemkov v k.ú. Galanta a v k.ú. Nebojsa. Bližšie podmienky súťaže nájdete v prílohe.

Zámer prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Dátum: 11. 4. 2018

V zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňujeme zámer prenájmu majetku mesta Galanta spoločnosti TDS - Tasty Drinks Services s. r. o., Bratislava.

Zámer predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Dátum: 11. 4. 2018

V zmysle § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a čl. 16 ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta č. 47/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňujeme zámer predaja majetku mesta Galanta Linde Halák, Štvrť SNP 955/44, Galanta.

Zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta formou obchodnej verejnej súťaže

Dátum: 11. 4. 2018

V zmysle § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňujeme zámer predaja nehnuteľného majetku mesta Galanta.

Zobrazené 121-150 z 166

Môže vás zaujímať viac