Galanta - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Mgr. László Biró
Volebný obvod č. 2, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. ALIANCIA-Maďari. Národnosti. Regióny

Priečna 1100/22

Úloha v org. štruktúre

Poslanec - Mestské zastupiteľstvo
Komisia finančná a správy majetku - Komisia finančná a správy majetku
Predseda komisie obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja - Komisia obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja
Komisia na ochranu verejného záujmu - Komisia na ochranu verejného záujmu

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)