Galanta - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Ing. Zoltán Kővágó
Volebný obvod č. 2, nezávislý kandidát

Úloha v org. štruktúre

Poslanec - Mestské zastupiteľstvo
Člen komisie - Komisia finančná a správy majetku
Predseda komisie investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy a verejného poriadku - Komisia investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy a verejného poriadku
Člen komisie - Komisia pre kontrolu transparentnosti

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)