Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

PATRIA - Domov dôchodcov v Galante

Pohľad na budovu Domova dôchodcov PATRIA

Adresa: Švermova 1457/16, 924 01 Galanta
Zriaďovateľ: Mesto Galanta, rozpočtová organizácia
IČO: 00352594
telefón: 031/782-21-17

email: info@patriaddgalanta.sk
webové sídlo : http://www.patriaddgalanta.sk

Patria – Domov dôchodcov v Galante zahájilo svoju činnosť v oblasti poskytovania sociálnych služieb v roku 1986 ako účelová budova pre dôchodcov. Prešlo niekoľkými reprofilizáciami a v súčasnej dobe poskytuje podľa zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov sociálne služby:

  • zariadenie pre seniorov
  • zariadenie opatrovateľskej služby
  • opatrovateľská služba (v domácnosti)
  • odľahčovacia služba
Kapacita:
  • zariadenie pre seniorov  -  160  lôžok, jedno, dvoj a trojlôžkové izby so samostatným sociálnych zariadením
  • zariadenie opat. služby  -  4 lôžka,
Budova:

Zariadenie sa nachádza na Sídlisku Sever. Má dva štvorpodlažné pavilóny označované ako A a C spojené prízemnou spojovacou chodbou (pavilón B). Pod časťou pavilónu C sa nachádza  suterén. Obidva pavilóny sú vybavené dvoma výťahmi: malý pre 4 osoby, veľký pre 6 osôb.

Átrium, priestor medzi pavilónmi A aC, slúži ako oddychová zóna s priestrannou terasou, zeleňou, dláždenými chodníkmi, lavičkami a altánkom.

V zariadení pre seniorov sa poskytujú odborné, obslužné a iné činnosti. Úhrada za tieto služby je stanovená VZN Mesta Galanta č. 19/2017, ktorým sa mení VZN mesta Galanta č. 43/2009 o poskytovaní sociálnych služieb prostredníctvom PATRIA - Domov dôchodcov v Galante  v znení neskorších predpisov.

V rámci odborných činností sa poskytuje najmä: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia.

Ošetrovateľská starostlivosť je poskytovaná nepretržitou službou. Zdravotnícka starostlivosť je zabezpečovaná zdravotníckym zariadením a ošetrujúcim lekárom. Zariadenie má zariadenú ambulanciu, na odborné vyšetrenie sú klienti zariadenia sprevádzaní zdravotníckym personálom. Zdravotnícke úkony, ktoré nariadi lekár sú poskytované službou ADOS.

Ubytovanie:

V pavilóne A sa nachádzajú jedno- a dvojlôžkové obytné jednotky s kuchynkou pre mobilných klientov. V pavilóne C  sú jedno-, dvoj- a trojlôžkové obytné jednotky pre prevažne imobilných a ťažko mobilných klientov. Zariadené sú základným bytovým vybavením najmä polohovacie postele, skrine, komody, stoly, stoličky alebo kreslá. V každej obytnej jednotke je hygienické zariadenie – sprchovací kút alebo vaňa a WC.

Stravovanie:

Zariadenie disponuje vlastnou kuchyňou, kde sa pripravuje celodenná strava v rozsahu raňajky, obed, večera, pri diabetickej strave II. večera. Varia sa 3 druhy diét: racionálna, šetriaca a diabetická. Diétna strava podáva sa na základe odporúčania lekára.

Upratovanie, pranie, žehlenie starostlivosť o osobné prádlo je zabezpečované vlastnou práčovňou a postelné prádlo externou práčovňou.

Administratívne služby sú poskytované klientom podľa ich požiadaviek

Voľnočasové aktivity sú organizované podľa záujmu klientov. Pravidelne sa uskutočňujú krúžky – šikovných rúk, spevácky, spoločenské hry a pod. Klienti majú možnosť zapojiť sa do kultúrno-spoločenských akcií ako napr. zábavy, súťaž vo varení kotlíkového gulášu, výlety, prechádzky do blízkeho okolia - aj ťažko mobilní občania za asistencie personálu, športovo-zábavné hry a pod.

Bohoslužby - veriaci klienti majú možnosť sa pravidelne zúčastňovať spoločných motlitieb v kaplnke zariadenia, sú svätené všetky cirkevné sviatky. Pred veľkými sviatkami ako Veľká noc, Vianoce sú organizované spovede aj pre imobilných a ťažko mobilných klientov v ich obytných jednotkách.

Zariadenie pravidelne navštevuje kaderníčka aj pedikérka.

  • Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje sociálne služby na dobu určitú pre občanov mesta Galanta. Ďalšie poskytnuté služby (stravovanie, bývanie, upratovanie, pranie a žehlenie šatstva a bielizne, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby) sú totožné so sociálnymi službami poskytovanými v zariadení pre seniorov.
  • Opatrovateľská služba sa poskytuje občanom mesta Galanta v ich domácnosti. Počet klientov je závislý od záujmu a potrieb občanov odkázaných na túto formu sociálnych služieb.
  • Odľahčovacia služba je sociálna služba určená občanom mesta Galanta, ktorí opatrujú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. Jej cieľom je nevyhnutný odpočinok, na účel udržania jej fyzického a duševného zdravia. Poskytuje sa formou pobytovej služby v zariadení alebo opatrovateľskej služby v domácnosti. Môže sa poskytovať maximálne 30 kalendárnych dní v roku.

 

Dátum vloženia: 16. 1. 2017 8:23
Dátum poslednej aktualizácie: 15. 3. 2024 19:37
Autor: Ing. Roman Miklošík

Samospráva

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Môže vás zaujímať viac