Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Wifi pre mesto Galanta

Logo operačného programu

V Galante širokopásmový internet o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s zadarmo.

Logo operačného programu

 

Vďaka novému projektu budú môcť obyvatelia mesta Galanta na verejnosti využívať širokopásmový internet o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s zadarmo.

Zámerom projektu s názvom "Wifi pre mesto Galanta", ktoré mesto podalo cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra“  je vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým obyvateľom a návštevníkom Mesta Galanta. Projekt plánuje so zriadením prístupových bodov na nasledujúcich miestach:

  1. Mierové námestie č.940, Galanta – 2 ks
  2. Park pri Neogotickom kaštieli, ul. Parková, Galanta – 1 ks
  3. Nádvorie Neogotického kaštieľa, ul. Parková, Galanta – 2 ks
  4. Amfiteáter, Kpt. Nálepku, Galanta – 2 ks
  5. Štadión FC Slovan Galanta, Kpt. Nálepku 740/4, Galanta – 1 ks
  6. Mestský úrad, Mierové nám. č. 940, Galanta – 3 ks

Mesto Galanta - prijímateľ na realizáciu projektu, teda na zriadenie prístupových bodov získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 14 249,97 € a spolufinancovať bude projekt vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu. Po nainštalovaní a sprevádzkovaní Wifi prístupových bodov sa mesto zaviazalo zabezpečiť udržateľnosť projektu minimálne 5 rokov. Bude pokrývať všetky finančné náklady spojené so zabezpečením dostatočnej internetovej konektivity (min 30 Mbit/s), prevádzky a údržby zariadení ako aj opráv, či aktualizácii firmware-u. Mesto sa ďalej zaviazalo používať označenie siete (SSID) WiFi pre Teba a poskytovať internetovú konektivitu bezplatne všetkým občanom a návštevníkom mesta počas celého obdobia.

Ďalšie Informácie o projekte, alebo  Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk“ , webové sídlo riadiaceho orgánu je http://www.mindop.sk/ a webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.eufondy.sk.

 

PhDr. Marcela Mazsárová,
Projektový manažér,
Mesto Galanta

Dátum vloženia: 29. 1. 2020 14:52
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 7. 2023 9:48

Mesto

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Môže vás zaujímať viac