Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Elektronabíjacie stanice pribudnú v ďalších siedmych lokalitách v Galante

Zastupiteľstvo sa uznieslo presných miestach, kde vzniknú miesta na nabíjanie elektromobilov. Lokalít je zatiaľ sedem. 

Cieľom zvýšeného zastúpenia elektrických vozidiel v systéme dopravy je prechod na nízkoemisné a bezemisné formy dopravy, čo predstavuje trend strategicky definovaný aj na úrovni Európskej komisie a je súčasťou nízkouhlíkového hospodárstva. Doprava je v súčasnosti zodpovedná za štvrtinu emisií skleníkových plynov a je dominantným znečisťovateľom najmä v mestských aglomeráciách. Samotná cestná doprava, v ktorej sa elektromobilita má presadiť najviac, je zodpovedná za 70 % emisií skleníkových plynov v sektore dopravy. Rozšírením elektromobility je kľúčový rozvoj nabíjacej infraštruktúry, predovšetkým budovanie nabíjacích staníc mimo hlavných diaľnic a rýchlostných ciest. Mesto Galanta vybralo lokality v nadväznosti k existujúcim trafostaniciam a zároveň ich poloha pokrýva možnosť využitia obyvateľmi žijúcimi v dostupnej vzdialenosti priľahlých bytových domoch. Všetky parcely, na ktorých je navrhované umiestnenie nabíjacích staníc, sú vo výlučnom vlastníctve Mesta Galanta. Navrhované lokality môžu byť doplnené na základe spoločenskej požiadavky mesta, časomich počet ešte narastie. Zriadenie nabíjacích staníc v predmetných lokalitách môže Mesto Galanta vybudovať na vlastné náklady alebo lokality prenajme na základe zmluvného vzťahu iným subjektom za účelom ich výstavby a prevádzky. Výška prenájmu pozemkov za účelom zriadenia nabíjacích staníc budúcim záujemcom sa navrhuje v zmysle VZN č.47/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta v znení neskorších predpisov. 

Nabíjacie stanice vzniknú na parkovacích miestach, za mestským kultúrnym strediskom, za mestským úradom na Hodskej ulici, pri ZŠ G Dusíka na zelenej ploche),na Železničiarske,na sídlisku SNP, pri Bysprave a za obchodným domom Mladosť. 

 

(sv)

Dátum vloženia: 5. 1. 2022 18:16
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 4. 2024 21:39

Život v meste

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Môže vás zaujímať viac