Galanta - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Mgr. Juraj Bottka
Volebný obvod č. 2, nezávislý kandidát

SNP 996/9

Úloha v org. štruktúre

Poslanec - Mestské zastupiteľstvo
Predseda komisie športu, mládeže a telesnej výchovy - Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy
Komisia školstva - Komisia školstva

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)