Galanta - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Ing. Augustín Popluhár
Volebný obvod č. 2, nezávislý kandidát

SNP 995/7

Úloha v org. štruktúre

Poslanec - Mestské zastupiteľstvo
Člen komisie - Komisia finančná a správy majetku
Člen komisie - Komisia sociálno zdravotná a bytová

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)