Obsah

Oddelenie finančné a majetkové

Organizačné zaradenie

Mesto Galanta > Mestský úrad Galanta