Navigácia

Obsah

Obchodné spoločnosti s účasťou mesta

Mesto Galanta má založené  dve obchodné spoločnosti  so 100 % majetkovou účasťou - Bysprav spol. s r.o. a Galandia, spol. s r.o. a jednu spoločnosť  konkrétne Galantaterm, spol. s r.o.  s  majetkovou účasťou 77,5. %.

Mesto Galanta má zároveň majetkovú účasť v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Nitra - 1,748 %  a v spoločnosti FIN.M.O.S., a.s. Bratislava 5,53 %.

Obchodné spoločnosti s účasťou mesta

# A Á Ä B C Č D Ď DZ E É F G H CH I Í J K L Ĺ Ľ M N Ň O Ó Ô P Q R Ŕ S Š T Ť U Ú V W X Y Ý Z Ž
galandia

Galandia, spol. s r.o.

Spoločnosť Galandia bola založená 20.4.2007
Orgány spoločnosti:
Konateľ: Zoltán Szelle
Valné zhromaždenie: Mesto Galanta - zakladateľ a jediný spoločník
Dozorná rada: Bc. Vladimír Danko, Ing. Štefan Marczibányi, Ing. Juraj Srnka, PhD.

galantaterm

Galantaterm, spol. s r.o.

Galantaterm, spol. s r.o., Galanta je jednou z prvých spoločností na Slovensku, ktorá bola založená za účelom využívania geotermálnej energie na vykurovanie bytov a výrobu teplej úžitkovej vody.