Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola - v zriaďovateľskej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Trnave

Šafárikova 38, 924 01 Galanta

e-mail: szsgalanta@gmail.com
web: www.szsgalanta.edupage.org

tel.: +421/31/780 46 86, +421/31/780 38 38


e-mail: szsgalanta@gmail.com
webové sídlo školy : www.szsgalanta.edupage.org


riaditeľ: Mgr. Hatalová Marieta
zástupca riaditeľa: Mgr. Eva Lénártová

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský

počet tried: 10

počet žiakov: 61

počet pedagógov: 11

počet asistentov: 3

počet ostatných pracovníkov: 3

Profilácia školy:

Špeciálna základná škola je zameraná na výchovu a vzdelávanie zdravotne znevýhodnených detí. Hlavným cieľom ŠZŠ je výchova a vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím, ich všestranný rozvoj osobnosti s prihliadnutím na ich zdravotný stav. Výsledkom výchovy a vzdelávania je dosiahnutie najvyššieho rozvoja socializácie. Pozitívnymi znakmi vyučovania sú profesionálny prístup učiteľov k žiakovi, premyslená realizácia výchovno – vzdelávacích cieľov, motivujúca komunikácia, účinne zabezpečená spätná väzba, striedanie organizačných foriem výučby, uplatňovanie priebežného pozitívneho hodnotenia žiakov. Zvolené metódy a formy práce vytvárajú priestor pre tvorivosť, nechýbajú aktivity zamerané na rozvoj komunikatívnych zručností a hlavné formy vyučovania.

Dátum vloženia: 2. 7. 2020 13:55
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 3. 2024 14:26
Autor: Mgr. Renáta Zsidóová

Mestský úrad

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Môže vás zaujímať viac