Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Súkromné bilingválne gymnázium

Hodská 10, 924 01 Galanta

web: sbggalanta.sk
e-mail: kontakt@sbggalanta.sk

tel.: +421/31/780 57 80, +421/31/780 68 12

web: sbggalanta.sk
e-mail: kontakt@sbggalanta.sk


poverený riaditeľ: Mgr. Samuel Kiss

zriaďovateľ: Lehel Tóth
 

V priebehu piatich rokov sa cielene zameriavajú na jazykovú a odbornú prípravu študentov na vysokoškolské štúdium rôzneho zamerania. V poslednom ročníku si študenti samostatne volia učebné predmety podľa svojej profesionálnej orientácie a záujmu. Získavajú tak kompetencie, vďaka ktorým úspešne pôsobia v akademickom prostredí na Slovensku a v zahraničí. Len malé percento absolventov vstupuje priamo po ukončení  štúdia na pracovný trh.

Profilácia školy je evidentná prostredníctvom obsahu vzdelávania, ktorý je oproti ŠVP značne rozšírený. S cieľom uspokojiť individuálne potreby, očakávania, a predovšetkým záujem študentov, vytvorili podmienky pre akceleráciu ich odborného rastu. Škola má navýšenú hodinovú dotáciu takmer všetkých predmetov, poskytuje študentom výber voliteľných predmetov a má vytvorené vlastné predmety, ktoré rozširujú jednotlivé vzdelávacie oblasti alebo integrujú viaceré témy z obsahu vzdelávania ostatných predmetov (napr. kultúrne štúdie, obchodná angličtina, anglická a americká literatúra ap.).

Vízia školy sa opiera o strategický cieľ školy – zdokonaľovať sa! Škola chce byť úspešná, reagujúca na potreby tých, ktorým slúži, otvorená zmenám, a pritom verná svojim hodnotám a   oddaná svojmu poslaniu. Chcú dosiahnuť, aby školu všetci zainteresovaní (študenti, rodičia, širšia odborná aj laická verejnosť) vnímali ako miesto, kde sa:

  • tvoria a chránia hodnoty,
  • všestranne rozvíjajú osobnosti,
  • dosahuje  vysoká úroveň vzdelania,
  • komunikuje v anglickom jazyku.

 

Škola úspešne spolupracuje s medzinárodnými organizáciami a podporuje všestrannú dobrovoľnícku činnosť. Študenti sa zúčastňujú na pracovných stretnutiach a Medzinárodných fórach Európskeho parlamentu pre mladých, kde komunikujú v anglickom jazyku a riešia problémy, v ktorých sa angažuje súčasná európska mládež. Participujú na projektoch UNICEF-u a ich študentka pôsobí ako junior ambasador v otázkach školskej participácie.

 

Študenti pravidelne a úspešne reprezentujú školu na rôznych jazykových, odborných a športových súťažiach. Každý školský rok zabezpečujú prostredníctvom vzdelávacích poukazov krúžkovú činnosť. V ponuke majú 10 až 12 záujmových útvarov (Chemický krúžok, Turistický krúžok, Box, Krúžok švédskeho jazyka, Florbal, Biblický krúžok, CAE a IELTS Club, ktorý je zameraný na prípravu študentov na budúce testovacie situácie mimo stredoškolského prostredia). Už takmer desať rokov organizujú študentské workshopy FACTORY. Dnes je táto myšlienka dobre známa nielen študentom, ale aj verejnosti. Jej cieľom je čo najefektívnejšie uplatňovať medzipredmetové vzťahy a aplikovať kompetencie študentov, nadobudnuté v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. Bola – a dodnes je – výsledkom vzájomnej spolupráce pedagógov a študentov, ktorí sa aj v rámci tejto špecifickej aktivity usilujú o permanentné skvalitňovanie vyučovacieho procesu a jeho výsledkov.

 

Dátum vloženia: 9. 1. 2017 14:00
Dátum poslednej aktualizácie: 31. 7. 2023 10:11
Autor: Mgr. Renáta Zsidóová

Mestský úrad

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Môže vás zaujímať viac