Navigácia

Obsah

Zmena organizácie dopravy pre obyvateľov mesta Galanta Kolónia

Typ: ostatné
Mestský úrad Galanta touto cestou informuje obyvateľov mesta Galanta Kolónia o zmene organizácie dopravy zriadením obytnej zóny t.j.

osadením zvislého dopravného značenia lP 28a - obytná zóna, lP 28 b - koniec obytnej zóny, ktorá bude platiť pre nasledovné ulice:

Topoľová, Agátová, Gaštanová, Lipová, Brezová, Čerešňová, Poľná, Javorová, Orechová, Dubová, Egrešová, Fialková, Hrabová, Konvalinková, Marhuľová, Narcisová, Vrbová a v novom stavebnom obvode.

               V zmysle vyhlášky 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v obytnej zóne platia nasledovné pravidlá: 

(1) V obytnej zóne chodci smú používať cestu v celej jej šírke, pričom sa na nich nevzťahuje § 52.  Hry na ceste sú dovolené len v obytnej zóne.

(2) V obytnej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km/h. Pritom je povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť. Ak je to nevyhnutné, vodič je povinný zastaviť vozidlo.

(3) V obytnej zóne je státie vozidiel zakázané, ak dopravnou značkou nie je určené inak.

(4) V obytnej zóne chodci sú povinní umožniť vozidlám jazdu. To platí aj pre deti, ktoré sa hrajú v obytnej zóne.

 

Mestský úrad Galanta pristúpil k tejto zmene organizácie dopravy  z dôvodu dlhodobo pretrvávajúcej problematiky počas zásobovania  predmetnej lokality – odvoz komunálneho odpadu ako aj prejazdu autobusu MHD. Žiadame obyvateľov Kolónie, aby dodržovali príslušné dopravné značenie ako aj hore uvedené pravidlá cestnej premávky. Motorové vozidlá odparkujte na svojich pozemkoch mimo cestného telesa.

 

Zmena organizácie dopravy nadobudne účinnosť osadením zvislých dopravných značiek !                     

 

Za pochopenie ďakujeme.

 

V Galante dňa 14.9.2016

Mgr. Miroslav Psota
prednosta úradu


Príloha

Vytvorené: 9. 1. 2017
Posledná aktualizácia: 21. 3. 2019 11:25
Autor: Eva Vašáková