Navigácia

Obsah

Dopravné oznamy

Správy

Oznámenie o rekonštrukcii cestného objektu v meste Galanta

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja informuje o zámere uskutočniť rekonštrukciu úseku cesty II/561 ul. Vajanského v dĺžke cca 250 m. Podrobnosti v prílohe. celý text

ostatné | 1. 7. 2022 | Autor:

Úplná uzávierka ul. Obrancov mieru

Úplná uzávierka ul. Obrancov mieru celý text

ostatné | 29. 9. 2021 | Autor:

Zmena organizácie dopravy na miestnej komunikácii ul. Poštovej

Zmena organizácie dopravy na miestnej komunikácii ul. Poštovej celý text

ostatné | 8. 6. 2021 | Autor:

Mapa prímestských autobusových liniek TTSK

Mapa prímestských autobusových liniek Trnavského samosprávneho kraja sa zobrazí po kliknutí na link: celý text

ostatné | 24. 2. 2020 | Autor:

Zmena organizácie dopravy - zjednosmernenie na ul. Jesenského

Mesto Galanta, ako orgán miestnej štátnej správy podľa § 3 ods.2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 61 ods. 2 písm. a) zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene doplnení niektorých zákonov a so súhlasom OR celý text

ostatné | 31. 5. 2019 | Autor:

Obytná zóna

Ulice označené ako obytné zóny sú väčšinou jednoúrovňové, bez chodníkov a obrubníkov. Cieľom vytvorenia obytnej zóny je dosiahnutie bezpečnosti dopravy, zníženie rýchlosti na miestnych a obslužných komunikáciách v lokalite, kde nie je vybudovaný chodník. celý text

ostatné | 11. 10. 2016 | Autor: Eva Vašáková

Zmena organizácie dopravy pre obyvateľov mesta Galanta Kolónia

Mestský úrad Galanta touto cestou informuje obyvateľov mesta Galanta Kolónia o zmene organizácie dopravy zriadením obytnej zóny t.j. celý text

ostatné | 14. 9. 2016 | Autor: Eva Vašáková

Štúdia pripravovaného zámeru parkovania a zmena organizácie dopravy na Námestí detí

Mesto Galanta Vám predstavuje štúdiu pripravovaného zámeru parkovania a zmenu organizácie dopravy na Námestí detí a vnútrobloku bytových domov na ul. Hlavnej 944-947 v Galante. celý text

ostatné | 12. 9. 2016 | Autor: Eva Vašáková