Navigácia

Obsah

Dopravné oznamy

Správy

Čiastočná uzávierka cesty III/1343 (ul. Kpt.Nálepku)

Čiastočná uzávierka cesty III/1343 (ul. Kpt.Nálepku) celý text

ostatné | 30. 10. 2020 | Autor:

Oznámenie o uzavretí ulice Parkovej

Mesto Galanta oznamuje občanom, že v dňoch od 12.8.2020 od 10,00 hodiny do 16.8.2020 do 18,00 hodiny bude uzatvorená ulica Parková z dôvodu konania Dožinkových slávností 2020. Za porozumenie ďakujeme. celý text

ostatné | 12. 8. 2020 | Autor:

Mapa prímestských autobusových liniek TTSK

Mapa prímestských autobusových liniek Trnavského samosprávneho kraja sa zobrazí po kliknutí na link: celý text

ostatné | 24. 2. 2020 | Autor:

Uzatvorenie parkoviska pri amfiteátri

Mesto Galanta oznamuje verejnosti, že z dôvodu konania XXXV. ročníka Galantských trhov bude od 5.augusta 2019 do 11. augusta 2019 uzatvorené parkovisko pred mestským amfiteátrom.
V tomto termíne je možné využívať parkoviská pri TC Galandia a parkovisko za štadiónom. Za pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné | 1. 8. 2019 | Autor:

XXXV. ročník Galantských trhov - oznámenie o dočasnej uzávierke komunikácií

Oznámenie o dočasnom uzavretí komunikácií v meste Galanta počas XXXV. ročníka Galantských trhov celý text

ostatné | 31. 7. 2019 | Autor:

Zmena organizácie dopravy - zjednosmernenie na ul. Jesenského

Mesto Galanta, ako orgán miestnej štátnej správy podľa § 3 ods.2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 61 ods. 2 písm. a) zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene doplnení niektorých zákonov a so súhlasom OR PZ Galanta - Okresného dopravného inšpektorátu oznamuje verejnosti, že dňom 31.5.2019 sa zmenila organizácia dopravy na ul. Jesenského v Galante z dôvodu zlepšenia bezpečnosti dopravy. celý text

ostatné | 31. 5. 2019 | Autor:

Obytná zóna

Ulice označené ako obytné zóny sú väčšinou jednoúrovňové, bez chodníkov a obrubníkov. Cieľom vytvorenia obytnej zóny je dosiahnutie bezpečnosti dopravy, zníženie rýchlosti na miestnych a obslužných komunikáciách v lokalite, kde nie je vybudovaný chodník. celý text

ostatné | 11. 10. 2016 | Autor: Eva Vašáková

Zmena organizácie dopravy pre obyvateľov mesta Galanta Kolónia

Mestský úrad Galanta touto cestou informuje obyvateľov mesta Galanta Kolónia o zmene organizácie dopravy zriadením obytnej zóny t.j. celý text

ostatné | 14. 9. 2016 | Autor: Eva Vašáková

Štúdia pripravovaného zámeru parkovania a zmena organizácie dopravy na Námestí detí

Mesto Galanta Vám predstavuje štúdiu pripravovaného zámeru parkovania a zmenu organizácie dopravy na Námestí detí a vnútrobloku bytových domov na ul. Hlavnej 944-947 v Galante. celý text

ostatné | 12. 9. 2016 | Autor: Eva Vašáková

Oznam pre cestujúcich

ARRIVA Nové Zámky, a.s. oznamuje svojim cestujúcim, že dňom 18. júla 2016
POZASTAVUJE
Vykonávanie diaľkovej autobusovej linky celý text

ostatné | 12. 7. 2016 | Autor: Eva Vašáková
oznam

Pravidelné autobusové spojenie na Kolóniu, s pokračovaním do Váhoviec a Serede.

Mestský úrad Galanta v spolupráci so SAD Dunajská Streda a.s. zabezpečil pravidelné autobusové spojenie na Kolóniu, s pokračovaním do Váhoviec a Serede. Nová zastávka autobusov je zriadená na ulici Čerešňovej. celý text

ostatné | 20. 11. 2015 | Autor: Eva Vašáková

Nová zastávka autobusov na Kolónii na ul. Čerešňovej.

Mestský úrad Galanta zriaďuje novú zastávku autobusov na Kolónii na ul. Čerešňovej. Zastávka bude prevádzkovaná od 16.8.2015,.. celý text

ostatné | 12. 8. 2015 | Autor: Eva Vašáková