Navigácia

Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Mesto Galanta

Mestský úrad Galanta
Mierové námestie č. 940/1
924 18 Galanta P.O. Box 43
Slovenská republika

 

Spojovateľka: +421/31/788 43 01
Fax: +421/31/780 35 92
e-mail: info@galanta.sk
GDPR zodpovedná osoba: zodpovednaosoba@galanta.sk

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Slahučka Miroslav, Ing. arch.Komisia investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy a verejného poriadku - Člen
Sláviková Andrea, Mgr.Mesto Galanta - Referent cestovného ruchu, obchod a služby
Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia - Cestovný ruch

Telefón: +421317884378

E-mail: andrea.slavikova@galanta.sk

Slížová Martina, Mgr.Referát sociálnych služieb - terénny sociálny pracovník

Telefón: +421317884355

E-mail: martina.slizova@galanta.sk

Srnka Juraj, Ing., PhD.Mesto Galanta - Prednosta úradu

Telefón: +421317884302

E-mail: juraj.srnka@galanta.sk

Suško Pavel, Mgr. art.Referát Spoločný stavebný úrad - referent

Telefón: 031/7884381

E-mail: pavel.susko@galanta.sk

Szabó IngridMesto Galanta - Referent právneho oddelenia
Oddelenie právne a verejného obstarávania - Referent právneho oddelenia

Telefón: +421317884321

E-mail: ingrid.szabo@galanta.sk

Szabová Renáta, Bc.Mesto Galanta - Matrika sobášov a úmrtí
Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy - Matrika - sobášna a úmrtná

Telefón: +421317884337

E-mail: renata.szabova@galanta.sk

Szelle ZoltánKomisia športu, mládeže a telesnej výchovy - Predseda
Mestské zastupiteľstvo - Poslanec
Komisia obchodu, služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja - Člen

Mobil: +421907129939

E-mail: zoltanszelle@gmail.com

Szolga Ivan, Mgr.Oddelenie právne a verejného obstarávania - Vedúci oddelenia
Mesto Galanta - Vedúci právneho oddelenia a verejného obstarávania

Telefón: +421317884304

E-mail: ivan.szolga@galanta.sk

Šimeková BeatrixMesto Galanta - Referát správy daní a poplatkov: Miestne poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Oddelenie finančné a majetkové - Poplatok za KO a DSO

Telefón: +421317884358

E-mail: beatrix.simekova@galanta.sk

Stránka