Navigácia

Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Mesto Galanta

Mestský úrad Galanta
Mierové námestie č. 940/1
924 18 Galanta P.O. Box 43
Slovenská republika

 

Spojovateľka: +421/31/788 43 01
Fax: +421/31/780 35 92
e-mail: info@galanta.sk
GDPR zodpovedná osoba: zodpovednaosoba@galanta.sk

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Amrichová Daniela, Mgr.Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia - Vedúca oddelenia komunálnych služieb
Mesto Galanta - Referent cestovného ruchu, obchod a služby

Telefón: +421317884359

E-mail: daniela.amrichova@galanta.sk

Andris Michaela, Mgr.Mesto Galanta - Referát správy daní a poplatkov: Miestne poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Oddelenie finančné a majetkové - Poplatok za KO a DSO

Telefón: +421317884358

E-mail: michaela.andris@galanta.sk