Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Zoznam osôb

Zoznam osôb a kontaktných spojení (Mesto Galanta)

Mestský úrad Galanta
Mierové námestie č. 940/1
924 18 Galanta P.O. Box 43
Slovenská republika

Jana Babicová

Miestne dane, miestny poplatok za rozvoj - Oddelenie finančné

Anna Bartovičová

Samostatný odborný referent (Nebytové priestory) - Oddelenie správy majetku

Michael Bittera

Vedúci stavebného úradu - Stavebný úrad

Mgr. Juraj Bottka

    Mgr. Juraj Bottka Poslanec - Mestské zastupiteľstvo
Predseda komisie športu, mládeže a telesnej výchovy - Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy
Komisia školstva - Komisia školstva

Alena Deáková

Útvar organizačný - Mesto Galanta
Overovanie listín - samostatný odborný referent - Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Peter Eliáš

Samostatný odborný referent pre oblasť podnikateľských činností - Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy
Referent krízového riadenia - Mesto Galanta

Miroslav Grell

Náčelník mestskej polície v Galante - Mestská polícia Galanta

Ing. Beáta Katonová

Manažér pre majetkový a finančný controlling - Mestský úrad Galanta

Ing. Zoltán Kővágó

    Ing. Zoltán Kővágó Poslanec - Mestské zastupiteľstvo
Člen komisie - Komisia finančná a správy majetku
Predseda komisie investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy a verejného poriadku - Komisia investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy a verejného poriadku
Člen komisie - Komisia pre kontrolu transparentnosti

Mgr. Adriana Molnáriová

Vedúca oddelenia sociálnych služieb - Oddelenie sociálnych služieb
Referát sociálnych vecí a rodiny (Patria - Domov dôchodcov v Galante) - Mesto Galanta

Mgr. Zuzana Morovičová

Vedúca oddelenia - Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy
Vedúca oddelenia všeobecnej a vnútornej správy - Mesto Galanta

Ing. Lucia Nagyová

Vedúca oddelenia správy majetku - Oddelenie správy majetku

Monika Novotová

Samostatný odborný referent pre miestne poplatky za KO a DSO - Oddelenie komunálnych služieb a životného prostredia

MVDr. Gábor Pallya

    MVDr. Gábor Pallya Hlavný kontrolór - Mesto Galanta
Hlavný kontrolór - Hlavný kontrolór

Ingrid Szabó

Referent právneho oddelenia - Mesto Galanta
Referent právneho oddelenia - Oddelenie právne a verejného obstarávania

Žaneta Špačeková

Referent prvého kontaktu a správa registratúry - Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Priska Viczénová

Samostatný odborný referent evidencie obyvateľstva a ohlasovňa - Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Mgr. Cyntia Viktorová

Referent verejného obstarávania - Mesto Galanta
Referent verejného obstarávania - Oddelenie právne a verejného obstarávania

Marek Werškov

Referent prvého kontaktu a správa registratúry - Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Erika Zsille

Samostatný odborný referent - Oddelenie správy majetku

Kontakt

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Môže vás zaujímať viac