Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Zoznam osôb

Zoznam osôb a kontaktných spojení (Mesto Galanta)

Mestský úrad Galanta
Mierové námestie č. 940/1
924 18 Galanta P.O. Box 43
Slovenská republika

Peter Tomič

    Peter Tomič Poslanec - Mestské zastupiteľstvo
Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy - Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy
Komisia kultúry a medzimestských vzťahov - Komisia kultúry a medzimestských vzťahov

PhDr. Marta Vajdová, MBA.

    PhDr. Marta Vajdová, MBA. Poslanec - Mestské zastupiteľstvo
Komisia investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy a verejného poriadku - Komisia investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy a verejného poriadku
Predseda komisie kultúry a medzimestských vzťahov - Komisia kultúry a medzimestských vzťahov

Priska Viczénová

Referát evidencie obyvateľstva o ohlasovňa - Mesto Galanta
Evidencia obyvateľov - Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy

Mgr. Cyntia Viktorová

Referent verejného obstarávania - Mesto Galanta
Referent verejného obstarávania - Oddelenie právne a verejného obstarávania

Marek Werškov

Referát prvého kontaktu a správa registratúry - Mesto Galanta
Ref. prvého kont. a správa registratúry - Oddelenie všeobecnej a vnútornej správy
Zobrazené 91-100 z 105

Môže vás zaujímať viac