Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Zoznam osôb

Zoznam osôb a kontaktných spojení (Mesto Galanta)

Mestský úrad Galanta
Mierové námestie č. 940/1
924 18 Galanta P.O. Box 43
Slovenská republika

Jana Babicová

Miestne dane, miestny poplatok za rozvoj - Oddelenie finančné

Anna Bartovičová

Samostatný odborný referent (Nebytové priestory) - Oddelenie správy majetku

Michael Bittera

Vedúci stavebného úradu - Stavebný úrad

Mgr. Juraj Bottka

    Mgr. Juraj Bottka Poslanec - Mestské zastupiteľstvo
Predseda komisie športu, mládeže a telesnej výchovy - Komisia športu, mládeže a telesnej výchovy
Komisia školstva - Komisia školstva
Zobrazené 1-10 z 110

Môže vás zaujímať viac