Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Zoznam osôb

Zoznam osôb a kontaktných spojení (Mesto Galanta)

Mestský úrad Galanta
Mierové námestie č. 940/1
924 18 Galanta P.O. Box 43
Slovenská republika

Ing. Beáta Katonová

Manažér pre majetkový a finančný controlling - Mestský úrad Galanta

Ing. Zoltán Kővágó

    Ing. Zoltán Kővágó Poslanec - Mestské zastupiteľstvo
Člen komisie - Komisia finančná a správy majetku
Predseda komisie investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy a verejného poriadku - Komisia investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy a verejného poriadku
Člen komisie - Komisia pre kontrolu transparentnosti

Môže vás zaujímať viac