Galanta - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úloha v org. štruktúre

Referát správy daní a poplatkov: Miestne dane + Miestne poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Mesto Galanta
dane - miestne - Oddelenie finančné a majetkové

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)