Obsah

Výsledok obchodnej verejnej súťaže č. 2452/2016 na prenájom nebytového priestoru na Ul. Hlavnej 946, v Galante

Typ: ostatné
Logo na web k OVS_17Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže sa uskutočnilo dňa 1. augusta 2016. Do súťaže bol podaný jeden návrh, podal ho Ing. Ivan Igrici IIIZ, so sídlom podnikania Matúškovo 140.

Návrh spĺňal obsahovú aj formálnu úplnosť súťažného návrhu, z toho dôvodu výberová komisia menovaná Mestským zastupiteľstvom Galanta odporučila primátorovi mesta uzatvoriť nájomnú zmluvu s: Ing. Ivan Igrici IIIZ, IČO: 45902992, 925 01 Matúškovo 140. Účel: prevádzkovanie pobočky ČSOB Stavebnej sporiteľne, a.s. a realitnej kancelárie Marco real s.r.o. Ponuka ročného nájomného: 110 €/m2.


Vytvorené: 20. 2. 2017
Posledná aktualizácia: 14. 4. 2021 11:07
Autor: Ingrid Szabóová