Obsah

Oznámenie výsledkov obchodných verejných súťaží č.8103/2013 a č. 8104/2013

Typ: ostatné
Logo na web k OVS_17Obchodná verejná súťaž č.8103/2013 a Obchodná verejná súťaž č. 8104/2013

Mesto Galanta oznamuje, že do Obchodnej verejnej súťaže č. 8103/2013 na prenájom nebytového priestoru o výmere 61,16 m2, Ul. Vajanského č. 909 v Galante nebol podaný žiadny návrh, a preto bola súťaž neúspešná. Do Obchodnej verejnej súťaže č. 8104/2013 na prenájom nebytového priestoru o výmere 26,12 m2, Ul Vajanského č. 909 v Galante bol podaný jeden súťažný návrh, ktorý nespĺňal požiadavky vyhlasovateľa na obsahovú úplnosť návrhu a návrh minimálnej ceny nájmu, a preto bol zo súťaže vylúčený. Vylúčením jedniného uchádzača bola súťaž neúspešná.  


Vytvorené: 21. 2. 2017
Posledná aktualizácia: 14. 4. 2021 11:07
Autor: Mgr. Miroslav Psota