Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov (RÚ)

 - Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov

Štatistický úrad oznamuje, že v období od 1.decembra 2023 do konca 10.januára 2025 bude vo vybraných domácnostiach v meste Galanta realizovať zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Domácnosti v uvedenom období navštívi poverený pracovník.

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky Štatistického úradu SR č. 292/2020 Z. z. sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2024. Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností.

Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2024 vybraných približne 270 samospráv, medzi nimi aj mesto Galanta. Do zisťovania je zaradených takmer 2 300 domácností.

Zisťovanie sa uskutoční od 1. decembra 2023 do 10. januára 2025. V tomto období vybrané domácnosti v meste Galanta navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.

Ochranu dôverných štatistických údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a ochranu osobných údajov Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Za ochranu dôverných a osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia.

Kompletné znenie  nájdete v priloženom dokumente.

Prílohy

Žiadosť o zverejnenie - - Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov

Žiadosť o zverejnenie - Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 308,99 kB
Dátum vloženia: 4. 12. 2023 9:05
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 7. 2024 14:40
Autor: Mgr. Mária Kilácskóová

Môže vás zaujímať viac