Menu
Mesto Galanta
mestoGalanta

Vitajte
v Galante

rozšírené vyhľadávanie

Kuchynský odpad sa spracúva v kompostárni už od leta

V kompostárni prebiehala trojmesačná skúšobná prevádzka, počas ktorej sa spracúval biologický odpad. Na začiatku decembra pribudol do kompostárne nový drvič odpadu s nerezovým dnom.

 

 

 

 

Tento rok pribudla na kontajnerových stojiskách novinka – hnedé nádoby na zber kuchynského odpadu. Mestá a obce si túto zákonnú povinnosť na základe výnimky odkladali, zrušenie výnimiek zákonom ich ale donútilo kuchynský odpad zbierať. Galanta tiež až do roku 2021 využívala výnimku zo zákona a kuchynský odpad sa nemusel separovať. Zatiaľ čo jedna časť verejnosti netrpezlivo očakávala separovanie ďalšej zložky komunálneho dopadu, ďalšia časť sa obávala zápachu a  obtiažnosti nakladania s takýmto odpadom. Obavy sa našťastie nenaplnili. Obyvatelia Galanty si na nové nádoby zvykli rýchlo a plnia ich pravidelne. V lete odpad z nádob zbieralo vozidlo, ktoré nádoby aj okamžite prepláchlo a dezinfikovalo. V zimných mesiacoch sa čistota kontajnera rieši biologicky rozložiteľným vrecom, ktoré putuje do kompostárne spolu s obsahom nádoby. 

Kompostáreň Zámska lúka za Galantou má kapacitu až 2000 ton odpadu ročne. Je v správe Technických služieb mesta Galanta a v roku 2021 prešla modernizáciou. V súčasnosti spracúva a materiálovo zhodnocuje biologicky rozložiteľný zelený a kuchynský odpad fermentor a nový CSC kontajner – Compost Systems. 

Biologicky rozložiteľný zelený odpad zo záhrad sa zbiera od marca do novembra a tvorí ho pokosená tráva, orezy zo stromov, vypletá burina, rastlinné stonky, seno, po vianočnom období aj vianočné stromčeky. Kuchynský odpad sú rastlinné zvyšky z kuchyne, škrupiny z vajec, pečivo a cestoviny, kávové usadeniny, čajové vrecká, potraviny rastlinného pôvodu po dátume spotreby, zvyšky izbových rastlín a kytíc, ale môžu sem ísť aj rolky z toaletného papiera. Od marca 2022 bude prebiehať košíkový zber z rodinných domov. 

Vyzbieraný biologický odpad od obyvateľov je v kompostárni podrvený a následne sa mieša v príslušnom pomere. Takto pomiešaný materiál putuje do fermentora a CSC kontajnera. Po hygienizovaní v týchto zariadeniach (trvá to jeden až tri dni) sa vyskladní do veľkého betónového žľabu, kde sa každý deň prekopáva a prevzdušňuje. Zreje tak počas niekoľkých týždňov. Kompostáreň ma dva takéto žľaby na uskladnenie, každý sa rozprestiera na ploche 9 árov. Po dozretí sa hmota musí preosiať. Takýto vyzretý kompost sa môže využívať nielen v starostlivosti o mestskú zeleň v službách TSMG. V januári 2022 budú výsledky z analýzy tohto materiálu slúžiť ako časť podkladov pre podanie žiadosti na povolenie pre používanie kompostu. Ďalšie plány s galantským kompostom sa budú odvíjať od výsledkov tejto analýzy v certifikovanom laboratóriu. Kompost by mohli využívať aj obyvatelia mesta vo svojich záhradách. 

 

(sv)

Dátum vloženia: 6. 12. 2021 16:11
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 3. 2022 18:13

Môže vás zaujímať viac