Navigácia

Obsah

Morové stĺpy

Typ: Pamiatky
V Galante sa cholera vyskytovala ešte aj v 19. storočí. Posledná známa epidémia na území mesta bola v roku 1873. Na pamiatku tejto udalosti a z vďaky za prekonanie epidémie, ale aj na ochranu pred ňou postavili galanťania v poli za mestom štyri morové stĺpy.

Ich situovanie na štyri svetové strany malo symbolizovať ochranu mesta zo všetkých strán. Do súčasnosti sa zachovali tri z pôvodných štyroch stĺpov. Južný, smerom na Matúškovo, bol pri výstavbe obilného sila zbúraný. Stĺpy boli postupne obnovované, západný na Ul. 29. augusta v rokoch 2003-2004, východný za štadiónom pri ceste smerom na Šaľu v rokoch 2005-2006 a severný na Seredskej ceste v roku 2008.

Na celom území galantského regiónu sa v obciach a na ich okrajoch nachádzajú prevažne barokové kríže a Božie muky, ktoré ešte stále dotvárajú atmosféru a kolorit krajiny.


Vytvorené: 11. 1. 2017
Posledná aktualizácia: 1. 3. 2017 15:47
Autor: Mgr. Andrea Sláviková