Navigácia

Obsah

Kultúrno - historické pamiatky

Pamiatky

# A Á Ä B C Č D Ď DZ E É F G H CH I Í J K L Ĺ Ľ M N Ň O Ó Ô P Q R Ŕ S Š T Ť U Ú V W X Y Ý Z Ž
#

Dotácia na obnovu NGK v Galante

Mesto Galanta v roku 2016 v rámci programu „Obnovme si svoj dom“ získalo ďalšiu dotáciu z Ministerstva kultúry SR na záchranu pamiatky - Neogotického kaštieľa v Galante.

FÉNIX - Kultúrna pamiatka roka 2022 1

FÉNIX - Kultúrna pamiatka roka 2022

V období od 14.3. - 18.4.2022 prebiehalo hlasovanie o Cenu FÉNIX - Kultúrna pamiatku roka, do ktorej Mesto Galanta prihlásilo novozrekonštruovanú južnú vežu Neogotického kaštieľa v Galante, ktorá sa hrdo týči v erbe nášho mesta.

#

Morové stĺpy

V Galante sa cholera vyskytovala ešte aj v 19. storočí. Posledná známa epidémia na území mesta bola v roku 1873. Na pamiatku tejto udalosti a z vďaky za prekonanie epidémie, ale aj na ochranu pred ňou postavili galanťania v poli za mestom štyri morové stĺpy.

obnovená severná veža

Neogotický kaštieľ

Medzi dominantné pamiatky Galanty patria dva kaštiele, ktoré dali postaviť Esterházyovci približne v rovnakom období. Doterajšie výskumy ich základy zaraďujú do renesančného obdobia 16. stor., ako typické opevnené kaštiele v rovinatej krajine. Ich podobu v 17. storočí vykresľujú dobové rytiny.

Neogotická pohrebná kaplnka Esterházyovcov

Pohrebná kaplnka Esterházyovcov

Zaujímavou súčasťou starého cintorína na Bratislavskej ulici je neogotická pohrebná kaplnka rodiny Esterházyovcov.

Renesančný kaštieľ

Renesančný kaštieľ

V náručí viacpodlažnej panelovej zástavby stojí tzv. renesančný kaštieľ, ktorý počas stáročí prešiel niekoľkými prestavbami. Pôvodnú šesť priestorovú renesančnú stavbu dnes pripomína už iba priestorová dispozícia a zreštaurované nástenné rastlinné a heraldické maľby.

#

Rímskokatolícky kostol sv. Štefana kráľa

Rímskokatolícky kostol sv. Štefana kráľa je monumentálna dvojvežová klasicistická stavba s barokovými prvkami.

#

Vlastivedné múzeum

Vlastivedné múzeum v Galante vzniklo v roku 1969 s poslaním dokumentácie vývoja prírody a spoločnosti formou tvorby, ochrany, spracovania a prezentácie zbierkového fondu v regióne. Jeho zbierka má vlastivedný charakter s užšou špecializáciou dokumentácie mlynárstva v povodí Malého Dunaja a dolného toku Váhu.

židovský cintorín

Židovský cintorín

História židovských cintorínov v Galante spadá do roku 1729, kedy dal gróf Ferdinand Esterházy židom z Galanty do večného prenájmu miestnosť na zriadenie modlitebne a zároveň pozemok na cintorín. Najstarší cintorín sa nachádzal na sídlisku SNP, ale zanikol pred viac ako pol storočím. Predpokladá sa, že niektoré náhrobníky boli premiestnené na novší cintorín (Školská ul. 24, Galanta).