Navigácia

Obsah

Oznámenia o začatí konania o výrube drevín

Správy

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín, C KN parc.č.106/2, kú: Galanta

Dňa 23.05.2022 požiadala REAL CONSULT SLOVAKIA, spol. s. r. o., Galanta, o vydanie súhlasu na výrub drevín - stromy: 1 ks Borievka čínska (Juniperus chinensis) a kry: 16 m2 – Borievka plazivá (Juniperus horizontalis) a Ruža šípová (Rosa canina), rastúcich na pozemku parc.č.106/2, kú: Galanta. celý text

ostatné | 25. 5. 2022 | Autor: Ing. Miriam Laššuová