Navigácia

Obsah

Oznámenia o začatí konania o výrube drevín

Správy

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín, C KN parc.č.838/3, kú: Galanta

Dňa 18.10.2019 požiadal Juraj Ferenczy, bytom Česká 1438/24, 924 01 Galanta, o vydanie súhlasu na výrub drevín a to: 2 ks Smrek, rastúcich na pozemku parc.č.838/3, druh pozemku zast. plocha, kat. územie Galanta, v zastavanom území mesta Galanta (ul. Šafáriková), vo vlastníctve žiadateľa. celý text

ostatné | 21. 10. 2019 | Autor: Ing. Miriam Laššuová

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín, C KN parc.č.1595/1, kú: Galanta

Dňa 14.10.2019 požiadal Ing. Štefan Filo, bytom Jilemnického 513/2, 924 01 Galanta, o vydanie súhlasu na výrub drevín a to: 2 ks Smrek, rastúcich na pozemku parc.č.1595/1, druh pozemku zast. plocha, kat. územie Galanta, v zastavanom území mesta Galanta (ul. Jilemnického), vo vlastníctve žiadateľa. celý text

ostatné | 16. 10. 2019 | Autor: Ing. Miriam Laššuová