Navigácia

Obsah

Oznámenia o začatí konania o výrube drevín

Správy

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín, C KN parc.č.2063/1, 2063/17 a 2063/18, kú: Galanta

Dňa 19.02.2019, spoločnosť HYGESIA, s. r. o., so sídlom Matúškovská cesta 881, 924 01 Galanta, požiadala o vydanie súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú na pozemku registra C KN parc.č.2063/1, 2063/17 a 2063/18, kat. územie Galanta, v jej vlastníctve, z dôvodu, že dreviny sú prestarnuté, majú vyschnuté konáre, hrozí ich ulomenie, ohrozujú vzdušné vedenie a budovu. Nachádzajú sa v trase výstavby budúceho parkoviska. celý text

ostatné | 21. 2. 2019 | Autor: Ing. Miriam Laššuová

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín, C KN parc.č.6172/1, kú:Galanta

Dňa 15.02.2019 požiadala Eva Vašáková, o vydanie súhlasu na výrub dreviny - Orech - 1 ks, ktorá rastie na pozemku parc.č.6172/1, druh pozemku zast. plocha, kat. územie Galanta, v zastavanom území mesta Galanta (m.č. Javorinka), z dôvodu vyschnutia stromu. celý text

ostatné | 18. 2. 2019 | Autor: Ing. Miriam Laššuová