Navigácia

Obsah

Oznámenia o začatí konania o výrube drevín

Správy

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín C KN parc.č.240/1, kú: Hody

Dňa 20.01.2020 požiadala Jaroslava Kováčová, bytom Hody 1315, 92401 Galanta, o vydanie súhlasu na výrub dreviny - 1 ks Orech, ktorá rastie na pozemku parc.č.240/1, kat. územie Hody, v spoluvlastníctve žiadateľky. celý text

ostatné | 23. 1. 2020 | Autor: Ing. Miriam Laššuová