Navigácia

Obsah

Oznámenia o začatí konania o výrube drevín

Správy

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín, C KN parc.č.1078/2, kú: Galanta

Dňa 14.11.2018 požiadala Eva Teplická a spoluvlastníci, bytom Hodská 359/31, 924 01 Galanta o vydanie súhlasu na výrub drevín 1 ks Smrek obyčajný (Picea abies), 1 ks Borovica čierna (Pinus nigra) a 1 ks Čerešňa višňová (Prunus cerasus), ktoré rastú na pozemku parc.č.1078/2, druh pozemku: zast. plocha, kú: Galanta, v zastavanom území mesta Galanta (ul. Hodská), vo vlastníctve žiadateľa. celý text

ostatné | 16. 11. 2018 | Autor: Ing. Miriam Laššuová