Navigácia

Obsah

Základná umelecká škola Josepha Haydna - hudobný odbor

Typ: Základné umelecké školy
Hlavná 1007/20, Galanta
email: zus-ho@stonline.sk
www.zusjosephhaydn.sk

tel.: +421/31/780 23 69
email: zus-ho@stonline.sk

www.zusjosephhaydn.sk

riaditeľ: Mgr.Ladislav Maťašovský
zástupkyňa riaditeľa:Beáta Tomčányiová

počet učební: 16
počet žiakov: 223
počet pedagógov: 14
počet ostatných pracovníkov: 3
zaujímavé aktivity: usporiadanie hudobného festivalu Galantské hudobné dni, výchovnovzdelávací proces umeleckého zamerania (klasická hudba).


Vytvorené: 9. 1. 2017
Posledná aktualizácia: 10. 9. 2019 12:56
Autor: Mgr. Katarína Barcziová